Emeklilik maaşı kesilmeden çalışmanın yolları

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 05 Ekim 2015 Pazartesi
AA + -

Yaşlılık aylığı alanlar aynı zamanda çalışarak gelir elde etmek için Sosyal Güvenlik Destek Primi uygulamasından yararlanabiliyor. Bu uygulama sadece özel sektörde çalışılması halinde mümkün. Ancak emeklilerin SGK’ya işe giriş bildirgeleri verilirken, mutlaka Sosyal Güvenlik Destek Primi’ne tabi çalışma seçeneğinin belirtilmesi gerekir.

SSK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) kapsamında yaşlılık aylığı bağlananların yeniden iş hayatına dönerek çalışmaları halinde kural olarak aylıkları kesilir. Bu nedenle çalıştıkları süre zarfında işverenleri tarafından kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait primleri SGK’ya ödenir. Kural böyle olmakla birlikte yaşlılık aylığı alanların hem bu aylıklarını almaya devam etmeleri hem de çalışarak gelir elde etmeleri için Sosyal Güvenlik Destek Primi uygulaması mevcut. Bu uygulama sadece özel sektör işyerlerinde çalışılması halinde tercih edilebilecek. Bu uygulamadan faydalanmak için emeklilerin SGK’ya işe giriş bildirgeleri verilirken mutlaka Sosyal Güvenlik Destek Primi’ne (SGDP) tabi olarak çalışma seçeneğinin belirtilmesi gerekir. Diğer yandan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yaşlılık aylığı bağlananlar, işyeri sahibi ya da şirket ortağı olmaları nedeniyle Bağ-Kur kapsamında faaliyette bulunmaları halinde yaşlılık aylıkları kesilmeden Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışabilecekler. Bunların yaşlılık aylığından yüzde 10 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilir.

Ayrıca; yaşlılık aylığı alanlardan yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıklarının kesilmesi gerektiğinden, bunların Sosyal Güvenlik Destek Primi’ne tabi tutulmaları mümkün değil.

MALULLÜK AYLIĞI ALANLAR

SGK mevzuatı gereğince malullük aylığı bağlananlardan yeniden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışmaya başlayanlar, aylıklarını kestirmeden Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışamaz. Bu nedenle, çalışmaya başlayanların malullük aylıkları kesilecek, çalıştıkları sürede kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait primler alınacak.

Ayrıca; malullük aylığı alanlardan yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların da malullük aylıkları kesilecek, ancak bunların ülkemizde herhangi
bir çalışması bulunmadığından aylık almadıkları süre için herhangi bir prim alınmayacak.

İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ BAĞLANANLAR

Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için sigortalının çalıştığı işten ayrılması, iş yerini kapatması veya devretmesi şartı aranmıyor. Bu nedenle sürekli iş göremezlik geliri bağlandığı halde çalışmasını sürdüren veya gelir bağlandıktan sonra yeniden çalışmaya başlayan sigortalıların gelirleri kesilmeyeceğinden, bunlardan çalıştıkları sürece kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primi alınmaya devam edilecek.

Örneğin işçi olarak çalışan bir kişiye SGK tarafından sürekli iş göremezlik gelir bağlansa bile bu kişi işyerinde çalışmaya devam edebilecek. Ayrıca diğer işçilerde olduğu gibi bu kişinin SSK’sı da devam edecek.

KAMUDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN EMEKLİLER

Emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, aylıkları kesilmeksizin, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamayacak ve görev yapamayacaklar.

Bu nedenle kamu kuruluşlarında çalışmaya başlayan sigortalılar, aylıklarını kestirmeden çalışmaya devam edemeyecekler. Kamu sektöründe çalışmak isteyen emeklilerin bu hususu mutlaka göz önünde bulundurmaları gerekir. Diğer yandan bunlardan uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primi alınacak ve bunlar kamu idarelerinde yapmış oldukları çalışmalarından ötürü Sosyal Güvenlik Destek Primi’ne tabi tutulmayacaklar.

Bu genel kuralın istisnaları ise; Cumhurbaşkanlığı’na seçilenler, dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar, yasama organı üyeliğine seçilenler, mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar, sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler, yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler, vakıf üniversitelerinde görev alanlar, özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu Kararı ile atanan veya görevlendirilenler ve TBMM tarafından yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yasama organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar aylıkları kesilmeksizin kamu idarelerinde görev alabilecekler.