Şirket ortaklarının sigortalılığında püf noktalar

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 16 Kasım 2015 Pazartesi
AA + -

Şirket ortakları, Bağ-Kurlu’lara göre daha az prim günü ile emekli olmak ve daha yüksek maaş alabilmek için kendilerini ortağı oldukları şirketlerden sigortalı gösteriyor. Ancak SSK kapsamında gösterilen bu sigortalılıklar SGK tarafından iptal ediliyor. SGK, bunun için 7 yıl şartı arıyor.

SGK uygulamalarında yapılan yanlış bir işlem bazen erken emekli olmayı beklerken emekliliğin gecikmesine, bazen de bağlanacak emekli aylığının düşmesine ya da sigortalılığının geçersizliğine neden olabilir. Telafisi zor bir işleme neden olmamak için ilk sigortalılık işleminden itibaren mevzuata uygun hareket etmek gerekir. Özelikle şirket ortaklarının sigortalılığında doğru bilenen yanlışlar bu kişilerin emeklilikte çoğu zaman zor durumda kalmalarına neden olabilir.

ANONİM ŞİRKET ORTAKLARI

1 Ekim 2008 tarihinden itibaren anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle sigortalı sayıldı. Yönetim kurulu üyesi olmayan kurucu ortaklar ise 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren sigortalı sayılmadı.
Anonim şirket ortaklarının, bu ortaklıkları devam ederken aynı zamanda hizmet akdine istinaden çalışmaları halinde otomatikman 4/1-b kapsamındaki sigortalılıkları sona eriyor ve 4/1-a (eski adıyla SSK) kapsamında sigortalı sayılıyor. 4/1-a kapsamındaki sigortalı olmalarını sağlayan hizmet akdine istinaden çalışmanın sona ermesi halinde ise tekrar 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılıyor. Ancak söz konusu şirketlerin yönetim kurulu üyesi olanların ortağı olunan şirketten 4/1-a (SSK) kapsamında gösterilen sigortalılıkları geçerli değil. Bu şekilde yapılan sigortalılıklar yıllar geçse de SGK tarafından iptal edilir.

DİĞER ŞİRKET ORTAKLARI

Kollektif şirketlerin ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, donatma iştiraki ortakları, limited şirketlerin ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları da 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılır.
4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlara göre daha az sayıda prim gün sayısıyla emekli olabilmeleri ayrıca emeklilikte nispeten daha fazla emekli maaşı alabilmeleri gibi avantajlardan faydalanmak isteyen birçok şirket ortağı kendilerini ortağı bulundukları şirketlerden sigortalı gösterir. Hemen belirtelim sahip olunan şirketten 4/1-a (SSK) kapsamında gösterilen sigortalılıklar SGK tarafından iptal edilir. Ancak tüm şirket ortaklarının, ortak oldukları şirketler dışında fiili ve gerçek olmak kaydıyla başka işyerlerinde iş sözleşmesine göre çalışmaları halinde 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılıkları duracak ve 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılacak.
Son 7 yıl içinde sigortalılık hizmetleri 4/1-a (SSK) kapsamında olursa 4/1-a (SSK) kapsamında emeklilik avantajlarına sahip olarak emekli olabilecekler.

ŞİRKET ORTAKLARINA CEZA YOK

Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı sayılanlardan, kollektif şirket, donatma iştiraki, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortaklarının, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının hisse devri işlemleriyle yeni ortak olma ve ayrılma ile iflas, tasfiye ve münfesih durumdaki şirketlerin ortaklarının, sigortalılık başlangıç ve sona ermesiyle ilgili olarak, gerek şirket yetkililerinin gerekse sigortalıların kanuni süre içerisinde bildirimde bulunmamaları halinde SGK Kanunu’nda haklarında idari para cezası uygulanacağına dair açık bir hüküm bulunmuyor. Bu kapsamdaki sigortalılar ile şirket yetkililerinin süresi içerisinde veremedikleri işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri sebebiyle kanaatimizce idari para cezası uygulanmaması gerekir. Belirtilen şekilde haklarında idari para cezası uygulanmış olanlar var ise yasal (itiraz-dava) yollara başvurmalarını tavsiye ediyorum.