SGK, sağlık ve emeklilikte

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 27 Haziran 2016 Pazartesi
AA + -

SGK uygulamasında, anne veya baba genel sağlık sigortalısının; 18 yaşını, lise veya mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocuklar ile yaşına bakılmaksızın malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklar, ‘bakmakla yükümlü olunan kişi’ sayılıyor. Bakmakla yükümlü olunan çocuklar, sigortalı olan anne ve babaları gibi her türlü sağlık imkanından faydalanıyor.

Ülkemizde veya yabancı bir ülkede çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayan yetim çocuklara da ölüm aylığı bağlanıyor. SGK, bu işlemlerle ilgili evrak ve belge talebini mümkün olduğunca azaltıyor. Sağlıktan faydalanan veya yetim aylığı alan çocukların her yıl durumlarını belgeleyen öğrenci belgesini okudukları okullardan alıp SGK’ya iletmesi uygulaması kaldırıldı. Bunun yerine öğrenci belgelerinin SGK’nın bizzat kendisi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) elektronik ortamda alınmasına yönelik Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) geliştirildi. Kağıt ortamında belge istenmesi önlenerek hak sahibi çocukların işlemlerinin çok kısa sürede sonuçlandırılarak sağlık aktivasyon ve ölüm gelir/aylığı bağlama işlemleri SGK tarafından yeniden düzenlendi.

YETİM ÇOCUKLARA AYLIK

18 yaşın doldurulması nedeniyle ölen ana veya babalarından dolayı aldıkları ölüm gelir/aylıkları kesilen erkek çocukların gelir/aylıklarının ödenmesi, yaş sınırlamaları çerçevesinde öğrenim görmelerine bağlı olduğundan, öğrencilik durumlarını gösterir bilgiler lise ve dengi öğrenim için MEB, yükseköğrenim için ise YÖK’ten elektronik ortamda temin ediliyor.

Lise ve dengi öğrenime devam eden hak sahibi erkek çocukların MEB’de kayıtlı öğrenci bilgileri güncel olduğu için öğrenci belgesi istenmeden işlemler sonuçlandırılıyor.

Üniversitelerde okuyanların güncel bilgilerine ulaşılmasının mümkün olmadığı hallerde ise öğrenci belgelerinin hak sahiplerinden temini yoluna gidiliyor. Bu durum da gelir/aylık bağlama işlemlerinin uzamasına neden oluyor. Söz konusu mağduriyetin giderilmesi amacıyla yükseköğrenime devam eden hak sahibi erkek çocukların ‘SGK 100. Madde Uygulamaları’ menüsünden alınan yükseköğrenime ilişkin bilgileri esas alınmak suretiyle öğrenci belgesi istenmeden ölüm gelir/aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılacak. Ancak YÖK’ten alınan öğrenim durumuna ilişkin bilgilerden ‘Güncelleme Tarihi’ alanındaki tarihin güncel olmaması durumunda gelir/aylık bağlama işlemi yapıldıktan sonra hak sahibi çocuktan öğrenci belgesi istenilecek ve alınacak öğrenci belgesine göre gerekirse düzeltme işlemleri SGK tarafından yapılacak.

EMEKLİLİK İÇİN NEREYE BAŞVURACAĞIM?

Vatandaşların mağduriyetini önlemek için hangi statüde (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) olursa olsun SGK’nın herhangi bir ünitesine verilen tahsis talep ve beyan taahhüt belgeleri veya gelir/aylık bağlanması talebini içerir dilekçeler, talebi alan birim/ünitece öncelikle gelir/aylığı bağlayacak ünite olup olmadığı yönünde kontrol edilecek. Aylık bağlayacak olmadığının anlaşılması durumunda talep belgeleri aynı gün evrak kaydına işlenecek ve ünitede geçmiş hizmet süreleri de eklenerek geciktirilmeden aylığı bağlayacak ildeki ilgili SGK birimine gönderilecek. Bu uygulamayla vatandaşların en çok kafa karışıklığı yaşadığı ‘emeklilik için nereye başvuracağım’ sorunu da çözülmüş oluyor.