SGK’dan borçlularına ödeme kolaylığı ve af

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 15 Ağustos 2016 Pazartesi
AA + -

Esnaf ve sanatkarlar ile gelir testi kapsamında olanların SGK borçları yeniden yapılandırılıyor. Yapılandırma kanunuyla borçlulara 18 takside kadar ödeme kolaylığı sunulurken gecikme cezası ve gecikme zammı faizi de silinecek.

Özellikle esnaf ve sanatkarlar ile gelir testi kapsamında olanların, daha önceden borçlarını yapılandırdığı halde ödeme imkanı olmayan, taksitlendirmesi bozulanlar ile diğer borçluların rahatlatılması, kurumun alacaklarını tahsil etmesi, yatırımların ve istihdamın artırılması, üretimin teşvik edilmesi,

Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve ülkemizin cazip bir yatırım merkezi haline getirilmesi amacıyla SGK borçlarının yapılandırılması öngörülüyor.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

2016 Haziran ve önceki aylara ilişkin olup yapılandırma kanununun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

·    SGK sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

·    Yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

·    SGK tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

·    Belirtilen tarihe kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup önce kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

·    Genel sağlık sigortası primi,

·    Emeklilik veya yaşlılık aylığı alırken kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçlar yapılandırılacak.

Diğer yandan; kanunda, iş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan SGK’nın rücû davaları nedeniyle oluşan borçlara yönelik henüz bir hüküm bulunmuyor.

NASIL YAPILANDIRILACAK?

SGK alacaklarının asıllarından vazgeçmiyor. Alacaklar, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak yeni tutarları taksitlendirme kolaylığı ile birlikte tahsil edilecek. Bu alacaklara uyguladığı gecikme cezası ve gecikme zammı faizini tamamen silecek.

TAKSİTLENDİRME KOLAYLIĞI VAR MI?

SGK’ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi gerekir.

SGK tarafından hesaplanan borç tutarının; ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacak.

Taksitle ödenmek istenmesi durumunda, borçluların başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şart. 

Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) 6 eşit taksit için (1.045)

2) 9 eşit taksit için (1.083)

3) 12 eşit taksit için (1.105)

4) 18 eşit taksit için (1.15) katsayısı ile çarpılır. Bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecek. 

HANGİ BORÇLAR NASIL AFFEDİLECEK?

Genel olarak SGK alacaklarını yapılandırırken tahsil masrafları borçtan fazla olan cüz’i miktardaki bazı alacaklarını aşağıdaki şartlarla tamamen siler. Silinecek borçların kapatılmış işyerlerine ait ve ödeme süresinin de 31 Aralık 2014 veya önceki bir tarihe ilişkin olması gerekir. Buna göre SGK;

·    SGK sigorta primi,

·    İşsizlik sigortası primi,

·    Sosyal güvenlik destek primi (SGDP), 

·    İdari para cezası

Asılları toplamı 50 TL’yi aşmayan alacaklar ile bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 100 TL’yi aşmayanların tahsilinden vazgeçecek.