İşsizler SGK’nın sağlık yardımlarından nasıl faydalanır

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 13 Aralık 2016 Salı
AA + -

İşsiz kalan sigortalıların belirli bir süre daha sağlık yardımlarından faydalandırılması SSK’da süre gelen bir uygulamadır. Bu uygulamanın temelinde, işsizlik nedeniyle yaşamını sürdürmek için gerekli gelirden yoksun kalan bireyin bu zor durumunda hastalanması halinde en azından belirli bir süre ile sağlık güvencesinde olmasının sağlanması yatıyor.

100 GÜN SÜREYLE

SGK’nın uygulama kanununa göre zorunlu sigortalı olarak çalışanların işten ayrıldıkları tarihten 10 gün sonra sigortalılık nitelikleri sona ermiş kabul ediliyor. Bu durumdaki sigortalılar, bir yıl içerisinde 90 gün primlerinin olması halinde genel sağlık sigortalısı olarak ­­­10 günden sonraki 90 gün, toplamda ise 100 gün süreyle prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın sağlık yardımlarından yararlanmaya devam ediyor. Ayrıca işten ayrılan sigortalıların işsizlik ödeneğine hak kazanmaları halinde işsizlik ödeneği süresince; kamu idarelerine ait mevsimlik işlerde çalışan sigortalıların ise iş akitleri askıda kaldığı sürede sağlık yardım hakları bulunuyor.

İŞSİZLİK SİGORTASI

İŞKUR’un işsizlik sigortası kapsamından işsiz kalan tüm çalışanlar faydalanamıyor. Bu kapsamda bir işyerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlerin; hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr portalı üzerinden başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsiz kalınan süreyle sınırlı olmak üzere SGK sağlık hizmetleri ile diğer işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanma olanakları bulunuyor.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İÇİN BORÇ YAPILANDIRMASI

İşsizlerin sigortalı bir işte çalışmaya başlamamaları halinde SGK sağlık yardımlarından faydalanma süreleri sona erdiği anda gelir testi yapmaları gerekir. Gelir testi için resmi ikametgahının bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat edilmeli. Yapılacak test sonucuna göre geliri 549 TL’nin altında olan kişilerin genel sağlık sigortası primini devlet karşılayacak.
549 TL’nin üzerinde geliri olanların ise genel sağlık sigortası primi ödemeleri gerekecek. Gelir testine hiç başvurmayanlar hakkında her ay 395,28 TL prim tahakkuk ettirilir. Genel sağlık sigortası primi yapılandırmalarında gelir testi için son başvuru tarihi 2 Ocak 2017’dir.
Haziran 2016 ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borçları olanların gecikme cezası, ceza zammı ve vade farkı uygulamaksızın peşin veya 12 eşit taksitle ödeme imkanı bulunuyor. Yapılandırmaya başvuran prim borçluları ilk taksit ödeme tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

SGK’NIN KAPLICA HİZMETLERİ

SGK’nın kaplıca hizmetlerinden faydalanmak için SGK kapsamında sigortalı olmak gerekir. Sigortalı olanların bu hizmetten faydalanmaları için diğer bir şart ise doktor raporuyla kaplıca tedavisinin zorunlu olduğunun belgelenmesidir.
SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde “Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedelleri Kurumca karşılanmaz” hükmü doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilmiş kaplıca tesislerine müracaat eden genel sağlık sigortası kapsamında bulunan kişilerin kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri SGK tarafından ödenir.