İşçi iş sözleşmesini ne zaman feshedebilir

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 23 Ocak 2017 Pazartesi
AA + -

İşçiler, çalıştıkları işyerlerinde tıbbi, ahlaki ve zorlayıcı sebeplerle süresi bitmediği halde hizmet sözleşmesini sona erdirebilir. Fesih hakkının ise 6 iş günü ile bir yıl içinde kullanılması şart.

Süresi belirli olsun veya olmasın, işçinin bazı hallerde hizmet sözleşmesini, sözleşme süresinin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin derhal sona erdirme hakkı bulunur. Üstelik sözleşmenin derhal sona erdirilmesi durumunda işçinin bir yıllık çalışma süresi de mevcutsa kıdem tazminatına hak kazanır.

SAĞLIĞI TEHDİT EDİYORSA

İşçinin hizmet sözleşmesini haklı gerekçelerle derhal sona erdirebileceği sebepler; sağlık, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan durumlar ile zorlayıcı haller olmak üzere üç grupta toplanır. İş sözleşmesinin konusu olan iş, işçinin sağlığı veya yaşamı için tehlikeli olursa, işçinin sürekli görüştüğü işveren veya başka bir işçi bulaşıcı bir hastalığa tutulursa işçi, hizmet sözleşmesini derhal sona erdirebilme hakkına sahip olur.

AHLAK KURALLARI

İşçi, şu hususlardan birinin bulunması durumunda da hizmet sözleşmesini derhal sona erdirebilir:

  • İşveren, iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktaları hakkında gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa,
  • İşveren, işçinin veya ailesinin üyelerinden birinin haysiyetine dokunacak sözler söyler, davranışlarda bulunursa,
  • İşveren işçiye veya ailesinin üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, işçiyi veya ailesinin üyelerinden birini kanuna karşı davranışa kışkırtırsa yahut haysiyet kırıcı ağır isnad veya ithamlarda bulunursa,
  • İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişilerce işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa,
  • İşçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, 
  • Ücretin iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

Sorularınız için: [email protected]

FESİH HAKKINDA 6 GÜN SINIRI

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi ve işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi için iki hak düşürücü süre söz konusu. Öğrenme gününden başlayarak 6 işgünü; olaydan itibaren bir yıl. Bu sürelerin geçirilmesi halinde sözleşmeyi derhal feshetme hakkı düşüyor. Bir başka anlatımla; fesih hakkının, öğrenmeden itibaren altı iş günü ve olayın gerçekleşmesinden itibaren bir yıl içinde kullanılması şarttır. Sürelerden birinin dahi geçmiş olması haklı fesih imkanını ortadan kaldırır. Hak düşürücü sürenin niteliğinden dolayı taraflar ileri sürmese dahi, hakim re’sen dikkate almak zorundadır. Ayrıca işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa bu durumda da hizmet sözleşmesini derhal sona erdirebilme hakkı doğar.