Yeniden yapılandırmada ödeme kolaylığı

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 13 Şubat 2017 Pazartesi
AA + -

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’a 6770 Sayılı Kanun’un 26. maddesi ile eklenen geçici 2. madde uyarınca daha önce mevcut borçları için “yapılandırma bulunduğu halde” ödenmesi gereken tutarları, süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği tarihten 27 Ocak 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri halinde kanun hükmünden yararlanabilecekler.

Örneğin 6736 Sayılı Kanun’un geçici 2. maddesi kapsamında borçlarını yapılandıran ve 12 taksit ödeme seçeneğini tercih eden borçlu 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksidi ödemediğinden, söz konusu kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmiş olmasına karşılık ödenmemiş bulunan taksit tutarını 30 Kasım 2016 tarihinden (bu tarih hariç) 27 Ocak 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre (her ay kesri) için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemesi halinde kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edecek.

Diğer yandan 6736 Sayılı Kanun’un 3. maddesi kapsamında “Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar”ı için borçlarını yapılandıran ve peşin ödeme seçeneğini tercih eden borçlu, yapılandırılan tutarlara ilişkin 2 Ocak 2017 tarihine kadar herhangi bir ödeme yapmadığından kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmiş olmasına rağmen borçlu, kanun kapsamında yapılandırdığı borçlarını, peşin ödemeyi tercih etmesi nedeniyle bu tutarlara ayrıca bir katsayı uygulanmaksızın ve geçici 2. maddenin 4. fıkrası gereğince, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim uygulanarak 30 Kasım 2016 tarihinden (bu tarih hariç) 27 Ocak 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre (her ay kesri için) hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödediği takdirde kanun hükümlerinden yararlanabilecek.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanunla ilgili seri 5 no’lu tebliğin 4. maddesinde yer alan 3 no’lu örnekte de belirlendiği üzere sözü edilen kanun kapsamında 12 taksit seçeneğini tercih ederek borçlarını yapılandıran ve ilk taksidini Kasım 2016 ayında ödeyen borçlunun geçici 2. maddenin 2. fıkrasına göre 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken diğer taksitlerinin ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Taksitler          Mevcut ödeme süreleri Yeni ödeme süreleri
2. Taksit 31 Ocak 2017  31 Mayıs 2017 
3. Taksit 31 Mart 2017 31 Temmuz 2017
4. Taksit 31 Mayıs 2017 30 Eylül 2017
5. Taksit  31 Temmuz 2017  30 Kasım 2017
6. Taksit  30 Eylül 2017 31 Ocak 2018
7. Taksit 30 Kasım 2017 31 Mart 2018
8. Taksit  31 Ocak 2018 31 Mayıs 2018
9. Taksit 31 Mart 2018 31 Temmuz 2018
10. Taksit 31 Mayıs 2018 30 Eylül 2018
11. Taksit 31 Temmuz 2018  30 Kasım 2018
12. Taksit 30 Eylül 2018 31 Ocak 2018

6736 Sayılı Kanun’un 3. maddesinin 9. fıkrası gereği kanunun 2. veya 3. maddelerinden yararlanmak üzere yıllık veya kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için başvuruda bulunan borçluların kanunda yer alan diğer şartların yanında söz konusu maddede belirtilen vergi türlerinden, taksit ödeme süresince beyan üzerine ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden mükellef tarafından seçilen son taksit ödeme süresinin sonuna kadar, erken ödeme halinde borcun tamamen ödendiği tarihe kadar tahakkuk edenleri vadesinde ödemeleri gerekmektedir.

Diğer yandan 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil edilen yerlerdeki su ve atık su alacaklarından 6736 Sayılı Kanun’un 11. maddesinin 7. fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar hakkında da söz konusu uygulamalar geçerli olacak.