İşçi çalıştırmanın dayanılmaz cazibesi

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 20 Şubat 2017 Pazartesi
AA + -

Resmi Gazete’de 9 Şubat 2017’de yayımlanan KHK’dan çıkan işçi çalıştırmaya yönelik SGK primi ve vergi teşviki, işveren olmayanları bile cezbedecek kadar cazip.

Söz konusu teşvik, 1 Şubat 2017’den itibaren özel sektör işverenlerince İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanlar için KHK ile yürürlüğe girdi. 3 ay veya daha fazla süreden beri işsiz olan işçileri işe alan işverenler söz konusu teşvikten belirli şartlarla faydalanacak. Alınacak işçilerin 2016 Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları gerekir.

AYLIK TUTAR 666 TL

İşçilerin işe alındıkları tarihten 31 Aralık 2017’ye kadar geçerli olmak üzere aylık prim ödeme gün sayısının 22.22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, SGK’ya ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacak. Destek tutarı İŞKUR tarafından karşılanacak. Desteğin aylık tutarı ise 30X22.22=666.60 TL olacak. Bu kapsamda işe alınacak işçi sayısıyla ilgili bir sınırlama bulunmuyor.

KİMLER YARARLANMAZ

  • Kamu idarelerine ait işyerleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerleri.
  • 2886 sayılı kanuna, 4734 sayılı kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri.
  • 4734 sayılı kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar teşvikten faydalanamaz. Bu destek unsurundan yararlanan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden faydalanamaz.

TEŞVİK ŞARTLARI

  • İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermesi.
  • Sigorta primlerini yasal süresinde ödemesi.
  • Yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması gerekir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ve taksitlendiren veya yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece teşvikten yararlandırılacak.

VERGİ DESTEĞİ

Teşvikten yararlananlar SGK prim desteğinden faydalanmayacak ancak vergi desteğinden de yararlanacak. Bu teşvik kapsamında işe alınan işçi ücretlerinin 2017’de uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek.

SGK ve vergi desteği birlikte göz önünde bulundurulduğunda asgari ücretle işçi işe alan bir işverenin cebinden sadece net asgari ücret (1.404,03 TL) çıkacak.