Yeni torba ile işyeri sahiplerinin yüzü gülecek

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 06 Mart 2017 Pazartesi
AA + -

Yeni Torba (Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair) Kanun Tasarısı TBMM’de. Tasarının bu şekliyle yasalaşması halinde sosyal güvenlik uygulamalarında önemli değişiklikler olacak.

Söz konusu tasarıda Bağ-Kur (4/1-b) sigortalılarının olası ekonomik kayıplarını telafi etmek amacıyla Esnaf Ahilik Sandığı kurulması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından koordineli olarak yapılan gelir testi işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilmesi, işsizlik ödeneği ödeme tarihinin, ödeme yapılacak dönemi izleyen ayın beşinci günü olarak düzenlenmesi, üç kategoride uygulanan genel sağlık sigortası prim oranının tek kategoriye indirilmesi, genel sağlık sigortalılarının prim oranlarının prime esas kazancın yüzde 3’ü olarak belirlenmesi yer alıyor. Tasarıda ayrıca Türkiye’de ikamet etmeyen ve Türk vatandaşı olmayan aile fertlerinin Türkiye’de bulundukları sürelerde genel sağlık sigortalısı sayılması, genel sağlık sigortası prim borçlarının yeniden yapılandırılması gibi çeşitli düzenlemeler bulunuyor.

SGK TEŞVİKLERİNİN YAPTIRIMI

Torba Kanun Tasarısı’nda dikkat çekici düzenlemelerden biri, sahte ve kaçak sigortalı çalıştırma yaptırımının hafifletilmesidir. Tasarı ile gerek mahkeme kararıyla gerekse yapılan kontrol ve denetimlerde çalışanlarını sigortalı olarak bildirmeyen veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığı tespit edilen işletmelere 1 yıl süreyle SGK teşviklerinden yararlanamama yaptırımı daha adil ve uygulanabilir hale getiriliyor. Belirtilen fiiller nedeniyle uygulanan idari para cezaları ise aynen devam edecek.

ESNAF AHİLİK SANDIĞI

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişiklikle Bağ-Kur kapsamında bulunan esnaf için “Esnaf Ahilik Sandığı” kuruluyor. Esnaf Ahilik Sandığı, bütçe kapsamı dışında olup gelirlerinden vergi kesintileri hariç hiçbir şekilde kesinti yapılamayacak. Gelirleri genel bütçeye gelir kaydedilmeyecek.

İsteğe bağlı sigortalılar, At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere; tüm Bağ-Kurlular (4/1-b) Esnaf Ahilik Sandığı kapsamında olacak. Sandık sigortası zorunlu olacak.

SANDIĞA YAPILACAK ÖDEMELER

Esnaf Ahilik Sandığı primi sigortalının SGK prime esas günlük kazançlarından,

  • Yüzde 2 sigortalı
  • Yüzde 1 devlet payı olarak alınacak.

Sigortalılık durumunun sona ermesi halinde, kesilen Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile devlet payı iade edilmeyecek. Primler, kazancın tespitinde gider olarak kabul edilecek.

Primlerin toplanmasından, sigortalı bazında kayıtların tutulmasından, gecikme cezası ile gecikme zammının Esnaf Ahilik Sandığı’na aktarılmasın-dan, teminat ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulma-sından ve yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal Güvenlik Kurumu sorumlu olacak. Esnaf özetle sandığa her ay yaklaşık 35 TL prim ödeyecek. Devlet de bunun yarısı oranında katkı sağlayacak.

300 GÜN İŞSİZLİK MAAŞI

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılarına, sigortalılığın sona ermesinden önceki 120 gün devamlı çalışmış olanlardan son 3 yıl içinde;

  • 600 gün faaliyetini sürdüren ve prim ödeyene 180 gün,
  • 900 gün faaliyetini sürdüren ve prim ödeyene 240 gün,
  • 1080 gün faaliyetini sürdüren ve prim ödeyene 300 gün süreyle Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilecek. Sandık kapsamında verilecek işsizlik ödeneği miktarı SGK prime esas kazançlarının yüzde 40’ı kadar olacak.

Sorularınız için: [email protected]