Kayıt dışı istihdama otokontrol freni

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 03 Nisan 2017 Pazartesi
AA + -

SGK, kayıt dışı istihdamla mücadelede uyguladığı otokontrol sistemlerinin meyvelerini toplamaya başladı. SGK denetimleriyle 140 bin kaçak sigortalı ve 17 bin işyeri kayıt altına alınırken, kayıt dışı istihdam da yüzde 33’e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine bakıldığında, kayıt dışı çalışanların oranı halen yüzde 35 civarında. Bu rakama, prim ödeme gün sayıları ve kazançları SGK’ya eksik bildirilenler ile yabancı kayıt dışı çalışanlar eklendiğinde kayıt dışılık halen çok ciddi sorun. Kayıt dışılığın en önemli yöntemlerinden biri de çalışanların ücret ve ücret eklentilerinin SGK’ya ve Maliye’ye eksik bildirilmesi.

İŞVERENLER İÇİN HAKSIZ REKABET

SGK, kayıt dışılıkla mücadelede geleneksel denetim metotlarının yanı sıra birçok otokontrol sisteminden de faydalanıyor. Bu otokontrol sistemleri sayesinde kayıt dışı istihdamla mücadelede başarılı sonuçlar elde edildi. Keza kayıt dışı istihdamın yaygınlığı sistemin mali sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca kayıt dışılık nedeniyle çalışanlar emeklilik dönemi güvencesinden mahrum kalıyor. İşverenler açısından en önemli etkisi ise haksız rekabet şeklinde ortaya çıkıyor.

17 BİN İŞYERİ KAYIT ALTINDA

SGK denetmenlerinin 2016’da başta bankalar, Alo 170 hattı, jandarma, emniyet ve diğer kaynaklardan alınan bilgilerle yaptığı denetimler sonucunda 140 bine yakın kaçak sigortalı sosyal güvenlik şemsiyesi kapsamına alındı. Ayrıca tamamen kayıt dışı çalışan 17 bine yakın işyeri de kayıt altına alındı. Üstelik bu rakamlara SGK müfettişlerinin denetim sonuçları dahil edilmedi.

KAYIT DIŞILIK YÜZDE 33.3’E DÜŞTÜ

SGK müfettişleri de 2016’da 8 bin 401 işyerinde yaptıkları denetimlerde; kaçak çalışan 576 işyerini kayıt altına aldı. Ayrıca denetledikleri 275 bin 209 çalışandan 11 bin 371 kişinin kaçak sigortalı olduğunu tespit etti. SGK’nın kaçak sigortalılıkla mücadelesi sonucunda kayıt dışı istihdam oranının 2010’dan 2016’ya kadarki zaman diliminde önemli düzeyde bir azalış sergilediği görünüyor. 2010’da yüzde 44.3 olan bu oran, Kasım 2016’da yüzde 33.3’e kadar geriledi.

Sorularınız için: [email protected]

BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ

SGK’nın kayıt dışılıkla mücadelede uygulamaya koyduğu en önemli yeniliklerden biri, farkındalığı artırma faaliyetleri. Bu kapsamda ilkokul öğrencilerinden başlayarak muhtarlara ve imamlara yönelik tarım sigortalılığı ve sosyal güvenliğin önemine yönelik seminer verildi. Bu konuyla ilgili afiş, broşür ve kitapçık dağıtıldı. Diğer yandan birçok ilde yerel basın mensuplarına, sosyal güvenlik, kayıt dışı istihdamın nedenleri, istatistiki sonuçları ve kayıtlı çalışmanın önemi konusunda seminerler verildi.
Söz konusu seminerlere yaklaşık 60 medya mensubu katıldı.
Ayrıca 30 farklı ilde 40 farklı ilkokulda yaklaşık 7 bin 433 kişinin katılımı ile bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Bu faaliyetler için sosyal güvenlik otobüsü tasarlandı.