Genel sağlık sigortasında yeni esaslar

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 20 Nisan 2017 Perşembe
AA + -

Sosyal güvenliği olmayan herkesin 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren gelir testi yaptırması zorunlu tutuldu. Gelir testi kapsamında bulunanlar bu testi yaptırmadıkları takdirde en yüksek oranda genel sağlık sigortası primi ödemek zorundaydı. Ayrıca her ay için tahakkuk edecek prime ilave olarak gecikme zammı ve cezasıyla karşı karşıya kalıyordu. Diğer yandan söz konusu prim borçları nedeniyle genel sağlık sigortası sağlık yardımlarından da faydalanamıyor.

SGK, sosyal güvenliği olmayan ve bugüne kadar gelir testi yaptırmadığı için borcu bulunan işsizler, 25 yaşını aşan öğrenciler ile diğer çalışmayanlara genel sağlık sigortası affı dahil olmak üzere birtakım kolaylıkları yürürlüğe koydu.

3’LÜ YAPI TEKE DÜŞÜRÜLDÜ

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini, ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirleyen işlem gelir testidir. Bu kapsamdaki kişilerin genel sağlık sigortalısı oldukları tarihten itibaren ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları zorunlu bulunuyordu. Yapılan test sonucunda;

  • Asgari ücretin üçte biri ila asgari ücret arasında (592.50 ila 1.777.50 TL arası) 71.10 TL,
  • Asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında ise (1.777.50 ila 3.555 TL) 213.30 TL,
  • Asgari ücretin iki katından fazla ise (3.555 TL’den fazla) 426.60 TLprim ödüyordu.

Diğer yandan gelir testi yaptırmayanların hanesine her ay 426.60 TL prim borcu, gecikme cezası ve gecikme zammı yazılıyordu. Torba yasadan sonra ise bu 3’lü yapı teke düşürüldü.

1 NİSAN’DAN GEÇERLİ DEĞİŞİKLİK

1 Nisan 2017 tarihinden itibaren gelir testi yaptırma zorunluluğu ortadan kalktı. Sadece gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunu iddia edenler için talep etmeleri halinde gelir testi yapılacak. Buna göre geliri 592.50 TL’den az olanlar herhangi bir prim ödemeden genel sağlık sigortası sağlık yardımlarından faydalanacak.

Sorularınız için: [email protected]

GECİKME CEZASI

1 Nisan 2017 tarihinden önceki döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklardan ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçiliyor. Diğer taraftan ödenmemiş olan aylık prim borcu aslının; tekli prim sistemi prim miktarına eşit veya fazla olması halinde (53.33 TL) bu miktar; az olması halinde ise tahakkuk eden borç tutarı üzerinden prim borcu yeniden hesaplanacak. Eğer borç aslı bu miktarın altında ise asıl borç aynen kalacak. Örneğin; 2016 yılında geliri asgari ücretin iki katından fazla olan kişinin gecikme cezası silindikten sonra ödemesi gereken 395 TL’lik borcu 53.33 TL’ye düşüyor. Diğer yandan Torba Kanun gereğince yeni oluşan borca 1 Nisan 2017 tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay herhangi bir gecikme zammı ya da faiz tahakkuk ettirilmeyecek. Bu 12 aylık süre zarfında yani 30 Nisan 2018 tarihine kadar genel sağlık sigortalıları bu borcu peşin veya taksitler halinde yatırabilecek.

SADECE 53 TL PRİM ÖDENECEK

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için de 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren gelir düzeyi ne kadar yüksek olursa olsun aylık prime esas kazanç tutarları, prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarı kabul edilerek prime esas kazancın yüzde 3’ü oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilecek. Başka bir deyişle; geliri 3 bin 550 TL’yi aşanlar 426 TL yerine sadece 53 TL prim ödeyecek.