Sigortasız işçi çalıştıran işletmelere SGK teşviği yok

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 02 Mayıs 2017 Salı
AA + -

Çalışanlarını sigortalı olarak bildirmeyen veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığı tespit edilen işletmeler, 1 yıl süreyle SGK teşviklerinden yararlanamayacak. Çıraklar ve öğrenciler ise uygulama dışında bırakılacak.

SGK uygulamalarına ilişkin yapılan en son düzenlemelerden biri de sahte ve kaçak sigortalı çalıştırma yaptırımının hafifletilmesi ve adil hale getirilmesidir. Yeni uygulama ile gerek mahkeme kararıyla gerekse yapılan denetimlerde çalışanlarını sigortalı olarak bildirmeyen veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığı tespit edilen işletmelere 1 yıl süreyle SGK teşviklerinden yararlanamama yaptırımı, 1 Nisan 2017’den geçerli olmak üzere daha uygulanabilir hale getirildi.

TEŞVİK YASAĞI ŞARTLARI

Sigorta primi teşvik, destek ve indirimler için mahkeme kararıyla veya yapılan denetimlerde çalıştırıldığı halde sigortalı olarak bildirilmediği tespit edilen kişi sayısının, tutanağın düzenlendiği aya/mahkeme kararının kesinleştiği aya/resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazıların kuruma intikal ettiği aya ilişkin olarak kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı toplam sigortalı sayısının yüzde 1’ini aşması veya 5’ten fazla olması halinde, tespitin yapıldığı işyerleri için;

  • İlk tespitte bir ay
  • İlk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için birer yıl süreyle yasaklama işlemi yapılacak.

Yeni uygulamada kaçak/sahte sigortalı oranı işyerinde çalışan sigortalıların yüzde 1’inden az ve 5’ten fazla değilse yasaklama söz konusu olmayacak. Bu oranların aşılması halinde ilk tespitte 1 ay, takip eden ikinci ve sonraki tespitlerde ise 1 yıl boyunca yasak uygulanacak.

SİGORTALI SAYISININ TESPİTİ

Yasaklama kapsamına giren işyerlerinin tespitine ilişkin toplam sigortalı sayısı, tespite ilişkin tutanağın düzenlendiği aya/mahkeme kararının kesinleştiği aya/resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazıların kuruma intikal ettiği aya ilişkin olarak, kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle hesaplanacak.

Aynı işverenin birden fazla işyeri dosyasının mevcut olması halinde toplam sigortalı sayısı, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyeri bazında hesaplanacak. İlgili ayda aynı sigortalıya ilişkin yapılan bildirimlerdeki mükerrer kayıtlar dikkate alınmayacak; ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar ise hesaplamaya dahil edilecek.

Sorularınız için: [email protected]

ÇIRAKLAR VE ÖĞRENCİLER MUAF TUTULUYOR

Toplam sigortalı sayısının hesaplanmasına, ilgili ay içinde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar da dahil edilecek. Buna karşın aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ve Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler dikkate alınmayacak.

ASIL-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE YASAKLAMA

Asıl veya alt işverenlerce çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi halinde toplam sigortalı sayısı, asıl işveren ve tüm alt işverenlerce kuruma bildirilen sigortalı sayısı dikkate alınarak hesaplanacak. Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları SGK’ya bildirmediğinin/bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve yasaklama kapsamına girmesi halinde;

  • Hem kayıt dışı sigortalı çalıştıran/sahte sigortalı bildiriminde bulunan alt işveren hem de asıl işveren
  • Asıl işverenin çalıştırdığı sigortalıları kuruma bildirmediğinin / bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve yasaklama kapsamına girmesi halinde ise yalnızca asıl işveren, ilk tespitte 1 ay süreyle, 3 yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için ise birer yıl süreyle sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacak.