Yeniden yapılandırma ile ilgili özel durumlar

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi
AA + -

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin, bağlı oldukları her bir vergi dairesine ayrı ayrı yazılı olarak başvuruda bulunmaları mümkün olduğu gibi posta yoluyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden ya da motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için bulundukları il veya ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine başvurabiliyor.

Diğer yandan yurtdışında bulunan mükelleflerin faks yoluyla 7020 sayılı kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunmaları halinde, söz konusu başvuruları kabul ediliyor. Bu durumda mükellefler tarafından istenilmesi halinde ödeme tabloları faks yoluyla gönderilebiliyor. Bu bağlamda mükelleflerin 7020 sayılı kanundan yararlandıkları borçları ile ilgili bir davalarının bulunması halinde bu davadan vazgeçtiklerine dair dilekçeyi yazılı olarak göndermeleri gerekiyor.

Tutuklu veya hükümlü olan mükelleflerin ise kanundan yararlanmaya ilişkin dilekçelerinin ceza infaz kurumu kayıtlarına alındığı tarihin başvuru tarihi olarak esas alınması, bu tarihin belli olmaması halinde ceza infaz kurumunun ilgili dilekçeyi vergi dairesine göndermesine ilişkin yazının tarihi esas alınacak.

Motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için bulundukları ilde veya ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine başvuruda bulunan mükelleflerin bu başvurularını alan ilgili vergi dairelerinin, alınan başvuru dilekçelerini evrak kaydını yaptıktan sonra taşıtın bağlı olduğu vergi dairesine posta yoluyla ya da faksla derhal göndermesi gerekiyor. Taşıtın kayıtlı olduğu vergi dairesince başvuru dilekçesinin alınması ile birlikte başvuruya ilişkin olarak evrak kodu ve evrak kaydı yapılarak söz konusu alacak yapılandırılacak ve ödeme planı hazırlanacak.

7020 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlular, ödeme planlarını bağlı bulundukları vergi dairelerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi üzerinden alabilecekler.

Ayrıca, borçlular motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için bağlı oldukları vergi dairesi yerine bulundukları ildeki veya ilçedeki vergi dairesine yaptıkları başvurulara ilişkin ödeme planlarını bu vergi dairelerine başvurmaları halinde imza karşılığında alabilecekler.

7020 sayılı kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin başvuru süresi içinde bu taleplerinden vazgeçmeleri ya da ödeme seçeneklerini değiştirmeleri mümkün.

Kanun hükümlerinden yararlanmaya yönelik başvurularını elektronik ortamda yapan mükelleflerin yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili takibat işlemlerine ilişkin olarak dava açıp açmadıkları vergi daireleri tarafından ivedilikle araştırılacak ve bu borçlara ilişkin devam eden ihtilafın bulunması halinde, söz konusu davalardan vazgeçtiklerine dair yazılı dilekçeyi 15 gün içinde vergi dairesine intikal ettirmeleri, aksi halde 7020 sayılı kanun hükümlerinden yararlanamayacakları hususu bir yazı ile mükellefe tebliğ edilecek.

Bu durumda 15 günlük sürede davalardan vazgeçildiğine dair dilekçelerini vergi dairesine intikal ettirmeyen mükellefler 7020 sayılı kanundan yararlanma haklarını kaybedecekler, dolayısıyla başvuruları geçersiz sayılacak ve hazırlanan ödeme planı iptal edilecek.

7020 sayılı kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin, yapılandırmaya konu borçları peşin veya taksitler halinde ödenebilir oluyor. Dolayısıyla yeniden yapılandırma için başvuruda bulunan mükellefler hakkında kanun hükümlerine aykırı davranılmadığı sürece söz konusu mükellefler hakkında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 62’nci maddesi kapsamında mal varlığı araştırması yapılmayacak, daha önce başlanılmış olup henüz sonuçlanmamış mal varlığı araştırmalarına son verilecek. Ancak borçları yeniden yapılandırılarak taksitlendirilen mükelleflerin kanun hükümlerini ihlal etmeleri halinde, durdurulan cebren takip işlemleri kaldığı yerden devam ettirilecek.