Döviz kazandırıcı işlemlerde damga vergisi ve harç istisnası

Dr. Veysi Seviğ

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi
AA + -

İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği ile “Döviz Kazandırıcı Faaliyetler” sayılmak suretiyle yeniden belirlenmiştir. (x) Bu bağlamda Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi’ne bağlanan ve ihracat işlemleri dışında kalan döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle, belgenin geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla düzenlenen kağıtlara damga vergisi, yapılan işlemlere harç istisnası uygulanıyor. Şöyle ki;

 • Kalkınma Bakanlığı’nca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan yatırımlardan ve Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bu programda yer almayan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen alt yüklenicileri hariç yüklenici firmaların;
 1. Tam mükellef olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları teslim, hizmet ve faaliyetler ile tam mükellef imalatçı firmaların, bahse konu işte kullanılmak üzere işin yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet, satış ve teslimleri,
 2. Dar mükellef olması halinde söz konusu firmanın bu işte kullanacağı mal ve malzemeyi üreten firmaların yapacakları satış ve teslimleri (işi taahhüt eden firmalarda bu haktan yararlanacaklar).
 3. Tam ve dar mükellef, mükellef firmaların ortaklığı halinde, tam mükellef firmaya kendi faaliyeti oranında, diğer firmaya ise (2) No’lu bent çerçevesinde tam mükellef firmaların yapacakları satış ve teslimleri.

Yukarıda belirtilen haller çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara proje süresince yapılacak teknik müşavirlik, mühendislik ve benzeri hizmet satışları,

 • Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nca onaylanan savunma, güvenlik ve istihbarat alanları açısından önem arz ettiği belirtilen savunma, güvenlik ve istihbarata yönelik her türlü platform, sistem, yazılım, araç ve gereçlerini üreten tam mükellef imalatçı firmalar ile savun-ma, güvenlik veya istihbarat alanlarında yapılacak araştırma ve geliştirme projelerini üstlenen tam mükellef imalatçı firmaların ülkenin savunma, güvenlik veya istihbaratı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yapacakları satış ve teslim ile bu satış ve teslimler sonrası doğan bakım ve onarım hizmetleri,

Bu firmalara, tam mükellef imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri ile bu işleri yüklenen firmanın dar mükellef firma olması halinde tam mükellef imalatçı firmaların bu firmaya üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

 • Tam mükellef imalatçı firmaların Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen yatırım malları listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
 • Tam mükellef imalatçı firmaların Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında monte edilmemiş haldeki aksam ve parçaları ithal edebilecek firmalara, ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
 • Yap-işlet modeli çerçevesinde yapılacak yatırım projelerini üstlenen tam mükellef firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri,
 • Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerin yurda getirilmesi koşuluyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri,
 • Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil) turistlere veya yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri,
 • Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurtiçindeki ve yurtdışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları,
 • Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurtdışında yerleşik firmalar adına gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetleriyle, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı gemi veya tırların bakımı ve onarımı, yenileme ve dönüşüm ile bakım, onarım, yenileme ve dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen mal yakıt ve madeni yağlar hariç olmak üzere hizmet satışları ve daha birçok konuda düzenlenen kağıtlara damga vergisi, yapılan işlemlere harç istisnası uygulanıyor.

(x) 18.05.2017 gün ve 30070 sayılı Resmi Gazete