İstihdam edilmeyen her engelli için her ay 2 bin 295 TL ceza

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi
AA + -

50 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerleri hakkında, çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için ayrı ayrı 2 bin 295 TL idari para cezası uygulanıyor. Üstelik bu ceza sabit olmayıp her yıl yeniden değerleme oranında artıyor.

İstihdam bakımından dezavantajlı durumda bulunan engelli işçilerin, çalışma hayatına kazandırılmaları hem bu işçiler hem toplum açısından büyük önem taşıyor. Bu bağlamda çalışma mevzuatımızda bazı işyerleri, belirli sayıda engelli işçi çalıştırmakla yükümlü tutulmuş.

Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenlere idari para cezası uygulanıyor.

İster yükümlülük kapsamında, ister yükümlülük dışında olsun engelli işçi çalıştırmak istihdam maliyeti açısından son derece avantajlı. Keza, engelli işçi çalıştıran işverenler SGK tarafından destekleniyor.

ZORUNLU OLAN İŞVEREN

50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerleri, çalıştırdıkları işçilerin yüzde 3’ü oranında işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü bulunuyor. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu engelli işçi sayısı, aynı il dahilinde çalıştırdığı toplam işçi sayısına göre hesaplanıyor.

SÖZLEŞMEYE GÖRE

Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınıyor.
Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülüyor.

Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmıyor, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülüyor. İşyerinin işçisi iken engelli hale gelenlere öncelik tanınmak zorunda. Diğer yandan istihdam edilecek engelli işçinin Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlanması gerekiyor.

HER AY CEZA VAR

50 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerleri hakkında, çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için ayrı ayrı 2 bin 295 TL idari para cezası uygulanıyor. Üstelik bu ceza sabit olmayıp her yıl yeniden değerleme oranında artıyor.

Sorularınız için: [email protected]

SGK, ÇALIŞTIRANI DESTEKLİYOR

Genel olarak her işveren, çalıştırdığı her bir işçi için işçinin kazançları üzerinden yüzde 34.5 oranında SGK’ya prim ödemek zorunda. Bu primlerin yüzde 14’ü işçi payı, kalan yüzde 20.5’i ise işveren payı. SGK, diğer işçilerden farklı olarak engelli işçi çalıştırmakla yükümlü olan işverenlerin ödemek zorunda olduğu işveren SGK prim payının tamamını indiriyor. Başka bir ifade ile işverenin yerine devlet üstleniyor. Diğer yandan engelli çalıştırmak zorunda olmadığı halde engellileri işe alan işverenlerin işveren SGK prim payının yarısını devlet karşılarken, yapılan değişiklikle bunların da tamamını devlet üstleniyor. İster yükümlülük kapsamında, ister yükümlülük dışında olsun engelli işçi çalıştıran işverenlerin SGK’ya ödemek zorunda olduğu SGK işveren payının tamamını devlet karşılıyor.

KİMLER YARARLANAMIYOR?

Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı işletmeler, sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait olan işyerleri ve diğer kamu işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalılar için sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün değil.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

  • Engelli sigortalı çalıştırılmalı.
  • Aylık prim ve hizmet belgesi, süresi içinde SGK’ya verilmeli.
  • SGK primleri, yasal sürede ödenmiş olmalı.