ITO Ticaret logo
  • EURO5,45
    % -0,51
  • DOLAR4,67
    % -0,86
  • ALTIN191,08
    % 0,21

Küresel tedarik zincirine 1 milyon dolar hibe

Ahmet Karataş

Paylaş
instela'da paylaş
Yayınlanma tarihi: 12 Eylül 2017 Salı
AA + -

Şirketlerin, küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanıyor.

Küresel tedarik zinciri nedir?
Hammaddelerin ara malına ve ara malların nihai ürünlere çevrilmesi, ara malı/nihai ürünlerin müşterilere dağıtımı ve satış sonrası hizmetler safhalarını içeren üretici ve dağıtıcılardan oluşan küresel ağdır.

Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi nedir?
Şirketlerin küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmalarını sağlayacak mahiyette ve genelgede belirtilen nitelikteki giderleri içerir projedir.

Tedarikçi kimdir?
Ara malı üreten ve çalışmakta olduğu veya çalışacağı küresel firmaya yeni ürün tedarik edecek veya mevcut ürünü ile yeni bir küresel firmaya tedarikçi olacak şirkettir.

Şirket nedir?
Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve Türk Ticaret Kanunu’nun 124’üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerdir.

Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

Destek miktarı ve oranı ne kadar?
Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince, yüzde 50 oranında ve toplamda 1 milyon dolara kadar desteklenir.

Destek süreci nasıl?
1. Tedarikçi, KTZ EK-1 Proje Başvuru Formu ve Başvuru Formu’nda istenen diğer belgeleri içeren proje başvuru dosyasını bakanlığa gönderir. Proje başvuru dosyası aynı zamanda taşınabilir veri saklama araçlarıyla veya elektronik ortamda da bakanlığa ulaştırılır.
2. Bakanlığa ibraz edilen başvurular; içerik, şekil ve bütünlük açısından incelenir. İbraz edilen belgelere yönelik olarak yapılan ön inceleme çalışmasında aşağıdaki konulardaki yetkinlikler değerlendirilir.
a) Mevcut üretim yetkinliği ve geliştirme potansiyeli,
b) Finansal performans,
c) Bilgi sistemleri yönetimi,
d) Organizasyon ve insan kaynakları.

Ön inceleme çalışmasının yanı sıra gerekli görülen durumlarda bakanlık yetkilileri başvuru sahibi tedarikçiyi yerinde inceleyebilir.
3. Aralarında organik bağ olan tedarikçilerden en fazla biri bu destekten faydalanabilir.
Projenin, ön inceleme çalışması sonrası bakanlık tarafından onaylanmasını müteakip tedarikçi projeye başlayabilir. Projenin başlangıç tarihi, bakanlık onayının tedarikçiye bildirildiği tarihtir.
4. Tedarikçilerin KTZ Yetkinlik Projesi başvurusunda bulunabilmesi için üretici olmaları gerekiyor.

Hangi giderler destek kapsamında?
KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir.
a) Makine, ekipman, donanım alımı
b) Yurtdışı ofis-depo harcamaları
c) Yazılım alımı
ç) Eğitim, danışmanlık ve müşteri ziyaretleri
d) Sertifikasyon, test/analiz, ürün doğrulama harcamaları