Genel sağlık sigortasında öğrencilere yol haritası

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi
AA + -

* 18 yaşından küçük öğrenciler, herhangi bir şart olmaksızın SGK genel sağlık kapsamındaki yardımlardan faydalanabiliyor. 18 yaşından büyüklerin ise aktivasyon işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokoller çerçevesinde veri tabanından elektronik ortamda alınan bilgilere göre yapılıyor.

Gazetemize en çok gelen sorulardan biri de öğrencilerin SGK sağlık yardımlarından faydalanması ile ilgili. Öğrenciler ile velilerine yol haritası olması için bu yazımızda, öğrencilerin SGK sağlık yardımlarından faydalanmasına açıklık getireceğiz. 18 yaşından küçük öğrenciler, herhangi bir şart olmaksızın SGK genel sağlık kapsamındaki yardımlardan faydalanabiliyor. 18 yaşından büyüklerin ise aktivasyon işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokoller çerçevesinde veri tabanından elektronik ortamda alınan bilgilere göre yapılıyor. Ancak elektronik ortamda öğrencilik bilgilerine ulaşılamayan öğrenciler için ilgili eğitim dönemine ait öğrenci belgelerindeki tarihler dikkate alınarak; ara sınıflar için her yılın eylül sonu ile son sınıf öğrencileri için haziran sonuna kadar yaş hadleri dikkate alınarak aktivasyon işlemi yapılıyor.

LİSE VE DENGİ

SGK genel sağlık sigortalısının çocuklarından Bakanlığın lise veya lise dengi okul olarak kabul ettiği eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, 20 yaşını dolduracağı tarihe kadar bakmakla yükümlü olunan kişi sayılıyor.

Örnek: 15.10.2000’de doğan lise öğrencisi A’nın 14.10.2020’ye kadar öğrencilik belgelerine istinaden bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık aktivasyon işlemi yapılacak. Ayrıca:

  • 3308 sayılı Kanun kapsamında, aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görenler,
  • 2.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun’un 54. maddesiyle yapılan değişiklik ile mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler,
  • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 45 ve 46. maddelerinde belirtilen özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak, iş ve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla resmi veya özel, özel eğitim mesleki eğitim merkezleri ile özel eğitim iş uygulama merkezlerine devam edenler,
  • Açık öğretim lisesinde uzaktan eğitim yöntemiyle öğrenim görenler, lise ve dengi öğrenim gören öğrenciler kapsamında 20 yaşını dolduracağı tarihe kadar bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacak.

Yükseköğretim Kanunu’na göre ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimi gören öğrenciler ile kısmi zamanlı çalışan öğrencilerden aylık kazançları, aylık asgari ücretin brüt miktarının altında olanlar 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar bakmakla yükümlü olunan kişi sayılıyor ve sağlık yardımlarından faydalanmaya devam ediyor.

Sorularınız için: [email protected]

BU NOKTALARA DİKKAT

Lise ve dengi ile yükseköğrenimde öğrenim gören öğrencilerin bakmakla yükümlü sayılabilmesi için aşağıda belirtilen hususların da dikkate alınması gerekiyor.

Öğrencilik durumu: Gerek lise ve dengi, gerekse yükseköğrenim öğrencilerinin öğrencilik durumlarının aktif öğrenci olması ve öğrencilik haklarından yararlanıyor olması gerekiyor. Ayrıca herhangi bir nedenle kaydını donduran öğrenciler, dondurulan dönemde bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalandırılmayacak.

Pedagojik formasyon sertifika programına devam edenler: Bir yüksek öğrenimi tamamlayıp pedagojik formasyon sertifika programlarına devam edenler, bu kapsamda bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayacak.

Lise ve dengi öğrenim ile yükseköğrenimden mezun olanlar: 01.06.2012’den itibaren geçerli olan düzenlemeye göre, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişisi durumunda olan öğrenciler veya hak sahibi olarak ölüm aylığı alan öğrenciler, lise veya lise dengi okullarda öğrenim görenler, 20 yaşını geçmemeleri şartıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren herhangi bir yükseköğrenim kurumuna kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın 120 gün daha sağlık hizmetlerinden faydalandırılacak. Ayrıca, 10.02.2016’dan itibaren geçerli olan düzenlemeye göre lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren 2 yıl süreyle, prim borçlarına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kişi sayılmak suretiyle sağlık hizmetinden faydalandırılacak. Lise ve dengi okullardan mezun olanlardan sağlık hizmetlerinden yararlanması gereken kişiler için programlarda gerekli düzenleme yapılmış olup, 120 gün daha sağlık hizmetlerinden otomatik olarak yararlandırılması sağlandı. Ancak, MEB veya Kurumun veri tabanındaki bilgi eksikliği veya sistem hataları nedeniyle anılan dönemler için söz konusu öğrencilerin sağlık hizmetlerinden yaralanamadığının anlaşılması durumunda, genel sağlık sigortalısının ya da bakmakla yükümlü olunan öğrencinin Kurum birimlerine müracaatı üzerine veya ünitece yapılan tespitlere göre sağlık provizyon işlemleri yapılacak. Yüksek öğrenimden mezun olanlarla ilgili 10.02.2016’dan itibaren geçerli olmak üzere yapılan düzenlemeye göre, yüksek öğrenimden mezun olanlar 25 yaşını geçmemek şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.

MALUL ÇOCUKLAR

Genel sağlık sigortalısı olanların çocuklarından sağlık kurulu tarafından malul olduğu tespit edilenler bakmakla yükümlü olunan kişi sayılıyor. SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularınca genel sağlık sigortalısının malul çocuğu hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporları Kurumun ünitelerine ulaştığında sağlık aktivasyon servislerince, değerlendirilmek üzere ilgili sağlık kurullarına gönderiliyor. Genel sağlık sigortalısının çalıştığı dönemde, maluliyeti kabul edilen çocuğu, sigortalıya gelir/aylık bağlandıktan sonra da çocuğun durumunda değişiklik olmaması şartıyla sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek.

  • Doğuştan özürlü olduğu tespit edilenler ile 18 yaşından önceki bir tarihte Kuruma müracaat ederek sağlık kurulu tarafından maluliyeti tespit edilen çocuklar, 18 yaşını doldurduğu tarihten,
  • Herhangi bir olay nedeniyle sağlık kurulu tarafından maluliyeti tespit edilenler, sağlık hizmet sunucusu tarafından düzenlenen raporda belirtilen olay tarihinden,
  • Herhangi bir olay olmamakla birlikte maluliyet işlemine ilk defa müracaat edenlerden, maluliyeti tespit edilenler ise sağlık hizmet sunucularınca düzenlenen sağlık kurulu rapor tarihinden itibaren malul çocuk olarak bakmakla yükümlü olunan kişi sayılıyor ve sağlık yardımlarından faydalanıyor.