İleri teknolojiye sahip yurtdışı şirket alım desteği

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi
AA + -

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetleri kapsamında; ileri teknolojiye sahip yurtdışı şirket ve rapor alımlarına ilişkin giderlerinin bir kısmı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanıyor.

RAPOR VE YURTDIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİNİN KAPSAMI NEDİR?

Destek; şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurtdışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurtdışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurtdışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri kapsıyor.

DESTEK ORANI VE MİKTARI NEDİR?

Destek oranı; şirketler için yüzde 60, işbirliği kuruluşları için yüzde 75.

Destek miktarı ise yıllık en fazla 200 bin dolar.

RAPORLARIN SÜRESİ VAR MI?

Satın alınan raporların ödeme belgesi tarihi itibarıyla en fazla iki yıllık olması gerekiyor.

İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP YURTDIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİNİN KAPSAMI NEDİR?

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurtdışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri kapsıyor.

DESTEK ORANI VE MİKTARI NE KADAR?

Destek oranı; şirketler için yüzde 75, destek miktarı ise yıllık en fazla 500 bin dolar.

KREDİ FAİZ DESTEĞİ NE KADAR?

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurtdışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3 milyon dolara kadar destekleniyor.

Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin yüzde 50’sini aşamaz.

Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıllık faiz ödemelerine veriliyor.

Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurtdışında yerleşik şirketin alım bedelinin azami yüzde 50’si esas alınıyor.

BU DESTEKLER İÇİN ÖN ONAY GEREKİYOR MU?

Satın alınan raporlar, danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, yurtdışında yerleşik şirket alımına yönelik danışmanlık giderleri ile faiz harcamalarına ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için istenen belgelerle birlikte, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne başvurularak ön onay alınması gerekiyor.

Satın alınacak yurtdışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olduğuna ilişkin karar, Ekonomi Bakanlığı’nın yanı sıra, TÜBİTAK ve/veya başvuru bazında gerekli görülen üniversite, ileri teknoloji enstitüsü ve diğer kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu tarafından oybirliği ile veriliyor.

Kişiliği ile gönüllerde, hizmetleri ile iş dünyasında; hak ettiği güzide yeri alan İbrahim Çağlar Beyefendi’ye, Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.