İstihdamda formalite azaldı

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 02 Ocak 2018 Salı
AA + -

* İstihdamı artırırken işverenleri hem zaman hem de maliyet açısından sıkıntıya sokan formaliteler azaltıldı. Öncelikle çalışanın işe alınması ve işten ayrılmasında sadece SGK’ya bildirilmesi yeterli olacak. Yine işyeri açılışında da işyerinin sadece SGK’ya bildirilmesi yönünde düzenleme yapıldı.

2003-2004 dönemimde benim de katkıda bulunduğum istihdamın artırılması ile işsizliğin önlenmesi komisyonlarında özellikle işverenleri hem zaman hem maliyet açısından sıkıntıya sokan çok sayıda gereksiz ve bunaltıcı formalitelerin azaltılması üzerinde çalışmalar yapmıştık. Bu çerçevede öncelikle çalışanların işe alınması ve işten ayrılmalarında dört farklı birime bildirilmeleri yerine sadece SGK’ya bildirilmelerinin yeterli olması uygulamasına geçildi. Akabinde yeni işyeri açılışında işyerinin hem çalışma müdürlükleri hem de SSK’ya ayrı ayrı bildirilmesi yerine sadece SGK’ya bildirilmesi yönünde düzenleme yapıldı. En son yapılan düzenlemede ise iş kazası ve meslek hastalıklarının hem Çalışma ve İŞKUR müdürlüğü hem de SGK’ya ikili bildirim yerine sadece SGK’ya bildirilmesi uygun görüldü.

Formalitelerin azaltılmasında en önemli aşamalardan biri de her ay bütün işyerleri tarafından SGK’ya gönderilmesi zorunlu bulunan APHB (aylık prim ve hizmet belgesi) ile Maliye’ye bildirilmesi gereken muhtasar beyannamelerin de tek bildirime dönüştürülmesidir.

UYGULAMANIN KAPSAMI

Gelir Vergisi Kanunu ile SGK’nın uygulama yasası olan 5510 sayılı kanuna dayanılarak yürürlüğe konan bu beyanname; 4/1-a’lı (önceki adıyla SSK’lı) sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar ile banka, Oda ve borsa sandıkları ve vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar hakkında uygulanıyor. 4/1-c (Emekli Sandığı) ile 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlar bu uygulamanın dışında tutuldu.

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE

Maliye ve SGK’nın birlikte yürürlüğe koyacağı ‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ ile mevcut muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesi amaçlanıyor. Bu uygulama ile birlikte ayrıca vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması bekleniyor.

TEBLİĞ YAYIMLANDI

Bu uygulamanın usul ve esaslarını belirleyen tebliğ yayımlandı. Buna göre kademeli olarak bu işlemler tamamlanacak. İlk olarak vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim’i elektronik ortamda internet vergi dairesi üzerinden gönderme zorunluluğu getirilerek, numara eşleştirme işlemleri tamamlandı.

UYGULAMA BAŞLADI

Numara eşleştirme işlemlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasına geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; ilk olarak Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1 Haziran 2017’den itibaren başlandı. Bu sefer de uygulamaya Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için 1 Ocak 2018’den itibaren başlanacak.

Bu kapsama giren mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecek.

Sorularınız için: [email protected]

DİĞER KENTLERDE1 TEMMUZ’DA BAŞLAYACAK

Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecek. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) kuruma verilmeye devam edilecek.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasının diğer illerde ise 1 Temmuz 2018’de başlanmasına karar verildi.