ITO Ticaret logo

Sektörel dış ticaret şirketleri

Ahmet Karataş

Paylaş
Yayınlanma tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi
AA + -

KOBİ’lerin ihracat için bir araya gelerek dünya pazarlarına yönlendirilmesi amacıyla ihracat ve finans, tedarik, nakliye, sigorta, gümrükleme gibi konularda hizmet sağlayarak, dış ticarette uzmanlaşıp daha etkin faaliyet göstermelerini teminen kurulan şirketlere, 2004/4 sayılı tebliğe göre Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca ‘Sektörel Dış Ticaret Şirketi’ (SDTŞ) statüsü veriliyor.

SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN AYRICALIĞI VAR MI?

SDTŞ ve ortağı KOBİ’ler, ihracata yönelik devlet yardımlarının hedef grubunu oluştururlar ve bu yardımlardan öncelikle yararlandırılırlar.

SDTŞ, ortaklarının faaliyet gösterdiği üretim dalına ait hammadde tedarikinde imalatçı olarak değerlendirilirler.

Normal yörelerde yerleşik SDTŞ, aynı sektörde faaliyette bulunmak kaydıyla ortağı olmayan KOBİ’lerin, kalkınmada öncelikli yörelerde yerleşik SDTŞ’leri ise sektör ayrımı olmaksızın KOBİ’lerin ihracatına aracılık edebilirler.

SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN YAPISI NASIL?

Normal yörelerde, SDTŞ’nin; aynı üretim dalında faaliyette bulunan, asgari 10 KOBİ’nin bir araya gelmesiyle ve en az 500 milyar TL sermayeli anonim şirket olarak kurulması gerekir.

Kalkınmada öncelikli yörelerde, SDTŞ; aynı veya ayrı üretim dalında faaliyette bulunan ve bu yörelerde yerleşik asgari 5 KOBİ’nin, en az 250 milyar TL sermayeli anonim şirket olarak kurulurlar. Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici dernekleri ve üretici birlikleri tarafından anonim şirket şeklinde ve en az 500 milyar TL sermaye ile kurulan şirketlere SDTŞ statüsü verilebilir.

SDTŞ’nin KOBİ niteliğindeki her bir ortağının sermaye payı, toplam şirket sermayesinin, normal yörelerde yüzde 10 ve kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 20’sinden fazla olamaz.

SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN MECBURİYETLERİ VAR MI?

SDTŞ’nin, kuruldukları yıl hariç, takip eden takvim yılından başlamak üzere her takvim yılı içinde:

  • Fuara katılım gerçekleştirmek,
  • Faaliyette bulunduğu sektörle ilgili yurtdışı pazar araştırması projesi yürütmek,
  • Ticaret heyeti programlarına katılım sağlamak, 
  • Eğitim programları düzenleme faaliyetlerinden en az ikisini gerçekleştirmesi gerekir.

Normal yörelerde SDTŞ’nin; kuruldukları yıl hariç, müteakip takvim yılı içinde en az 1 milyon dolar, takip eden her takvim yılı içinde de 1 milyon dolardan az olmamak üzere faaliyette bulundukları sektörün toplam ihracat miktarının dolar cinsinden en az yüzde 0.1’ini gerçekleştirmeleri,

Kalkınmada öncelikli yörelerde; kuruldukları yıl hariç, müteakip takvim yılı içinde en az 400 bin dolar, takip eden her takvim yılı içinde de en az 750 bin dolar ihracat gerçekleştirmeleri,

Üretici dernekleri ve birlikleri tarafından kurulan SDTŞ’nin kuruldukları yıl hariç, müteakip takvim yılı içinde en az 400 bin dolar, takip eden her takvim yılı içinde de en az 750 bin dolar ihracat gerçekleştirmeleri gerekir.