ITO Ticaret logo

Sanayi ve ihracat 2018’e kuvvetli başladı

Dr. Can Gürlesel

Paylaş
Yayınlanma tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi
AA + -

Ocak ayına ilişkin açıklanan veriler, sanayi ve ihracatın 2018’e kuvvetli başladığını gösteriyor.
Bu çerçevede verileri ve beklentileri değerlendirelim:

1 - TÜRKİYE SANAYİ PMI VERİSİ, 81 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Eşik değer olarak 50.0 üzerinde ölçülen verilerin sanayide iyileşmeye işaret ettiği PMI anket sonuçlarına göre, 2017 yılı Aralık ayında 54.9 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, ocakta 55.7’ye yükseldi. Böylece sanayide Mart 2011’den bu yana gözlenen en yüksek düzeyde iyileşme yaşandı. PMI verisinde, 2018’in başında kaydedilen yükseliş, güçlü düzeyde gerçekleşen ve önceki aya göre hızlanan üretim büyümesinden kaynaklandı.

2 - İÇ VE DIŞ TALEPTEKİ HIZLI GENİŞLEME SANAYİDEKİ ÜRETİM ARTIŞINI DESTEKLİYOR

İmalat sanayi üretimi, Şubat 2011’den beri gözlenen en yüksek artışı kaydetti. Hem iç piyasalardan hem de küresel piyasalardan gelen talep artışının etkisiyle firmalar ocakta üretimlerini artırmaya devam etti. Ayrıca alınan yeni sipariş hacmi de son 83 ayın en yüksek düzeyine yükseldi. Alınan siparişleri karşılamak için firmaların satın alma faaliyetleri ocakta da yükseldi. İmalat sanayinde tedarik ve satın almalar, son yedi yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Sanayi ürünlerine yönelik iç ve dış talebin yeni yılda da oldukça kuvvetlendiği görülüyor. Yine küresel iyileşme ve başta AB ülkeleri olmak üzere ihracat pazarlarımızdaki toparlanmayla birlikte artan dış talep de sanayi üretimini destekliyor.

3 - İMALAT SANAYİNDE ÜRÜN FİYATLARI ARTIŞI 12 AYIN EN YÜKSEK DÜZEYİNDE

Firmaların maliyet yükleri, döviz piyasasındaki olumsuz gelişmelerin ve yükselen hammadde fiyatlarının etkisiyle ocakta da hızlı şekilde yükseldi. Firmalar, maliyet baskılarındaki bu artışa nihai ürün fiyatlarını yükselterek karşılık verdi. İmalat sanayinde nihai ürün fiyatları enflasyonu son 12 ayın en yüksek düzeyine yükseldi.

4 - SANAYİDE KAPASİTELER AŞILIYOR; YATIRIMLAR BAŞLAYABİLİR

Türkiye PMI verileri, 11 aydır kesintisiz iyileşiyor. Bununla birlikte ocakta imalat sanayinde son yedi yılın en güçlü genişlemesi yaşandı. Sanayideki hızlanan büyüme ile birlikte sanayi üretiminde ulaşılan seviyelerle kapasiteler aşılmaya başlandı. Bu nedenle sanayi sektöründe uzun süredir durağan kalan kapasite artırıcı ve yeni yatırımların başlaması beklenmeli.

5 - İHRACAT OCAKTA YÜZDE 16.3 ARTARAK 12.2 MİLYAR DOLAR OLDU

Küresel ekonomide iyileşme ve başta AB olmak üzere ihracat pazarlarımızda yaşanan büyüme ile birlikte ihracat da 2018’e iyi başlangıç yaptı. Ocak ihracatı yüzde 16.3 arttı. Böylece 12 aylık ihracat 158 milyar dolara ulaştı. Sektörler içinde ocak ayında en fazla ihracatı, geçen yıl olduğu gibi 2.3 milyar dolarla otomotiv sektörü yaptı. Ancak ocakta 2017’nin genelinden farklı olarak tüm sektörlerin ihracatında artış gerçekleşti.

Bu da pazarlardaki iyileşmenin giderek kalıcı hale geldiğini gösteriyor.

Nitekim ocakta, bir önceki yılın aynı ayına göre, AB’ye ihracat yüzde 22.6, Afrika’ya yüzde 8, Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 23.8, Kuzey Amerika’ya ise yüzde 26.5 arttı. Orta Doğu’ya ihracat ise yüzde 2.6 azaldı.

6 - EURO’NUN DEĞER KAZANMASI İHRACATI OLUMLU ETKİLİYOR

Euro/dolar paritesinde Euro’nun değer kazanması, Türkiye’nin dolar cinsinden ihracatını olumlu etkiliyor. Ocakta parite, ortalama 1.22 oldu ve paritenin ihracata pozitif yönlü etkisi 842 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Son Söz: Sanayi ve ihracat artışına dayalı bir büyüme, daha dengeli ve sağlıklı. 2018, bunun en kuvvetli yaşandığı yıllardan biri olacak.