İstihdamda kadın, genç ve engellilere pozitif ayrımcılık

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe
AA + -

TBMM’deki Torba Kanun tasarısında; istihdamın artırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik SGK prim desteği verilmesi öngörülüyor.

TBMM’ye yeni bir Torba Kanun tasarısı gönderildi. Halen TBMM’de bulunan Torba Kanun tasarısında; yatırım, üretim ve istihdamın, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi, vergi tabanının genişletilmesi, ihtilafların ve belirsizliklerin giderilmesi, iş yapma kolaylığının artırılması, ekonomik canlılığın ve tasarrufların artırılması, enerji verimliliğinin ve enerjide tasarruf sağlayıcı yatırımların teşvik edilmesi ile koruma ve bakım altındaki çocukların istihdamının iyileştirilmesi yönünde birçok düzenlemeler öngörülüyor.

Bu yazımızda, Torba Kanun tasarısında sosyal güvenlik ile ilgili değişiklikler ve yenilikler konu edinildi.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Söz konusu tasarıda, işverenlere asgari ücret desteği verilmesi uygulamasına 2018’de de devam edilmesine yönelik hükümler yer alıyor. Ayrıca asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme yapılıyor. Bu bağlamda bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak suretiyle gerek bu durumdaki ücretlilerin gerekse net ücreti vergi uygulanması nedeniyle içinde bulunulan yılın ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanların, net ücretlerinde meydana gelen bu azalmayı telafi edecek şekilde asgari geçim indirimi ilave edilmesi sağlanıyor.

YENİ SGK TEŞVİKLERİ

Halen TBMM’de bulunan Torba Kanun’da, istihdamın artırılması amacıyla özellikle kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik SGK prim desteği verilmesi öngörülüyor.

Bu teşvik 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olacak. İşe alınacak kişilerin son üç ayda 10 günden fazla çalışmamış olmaları gerekiyor.

İmalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelere ilave istihdam sağlamaları şartıyla yine SGK prim desteği ve ücret desteği getirilmesine yönelik hükümler bulunuyor.

İŞKUR’A KAYIT ŞARTI

Yine istihdamın artırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik gelir vergisi stopajı teşviki ve damga vergisi desteği verilmesi de amaçlanıyor. Teşviklerden sadece özel sektör işyerleri ile SSK’lı çalışan İŞKUR’da kayıtlı olan işçilerin faydalanması mümkün.

Diğer yandan SGK’ya sahte sigortalı bildirenler ile kaçak sigortalı çalıştıranların tüm teşviklerinin iptal edileceğini de hatırlatalım.

Sorularınız için: [email protected]

TEŞVİKLERDEN NASIL GERİYE DÖNÜK YARARLANILIR?

SGK, 2015’te çıkarmış olduğu genelge (2015/10 sayılı) ile teşviklerden geriye dönük yararlanmanın önüne geçti. Ancak genelge ile kanuna aykırı bir düzenleme yapılamayacağından, teşviklerden geriye dönük yararlanmaya ilişkin yasal dayanak çıkarılıyor. Buna göre yapılan düzenlemeler şöyle:

  • Teşviğin uygulandığı dönem ve aylarda gerekli koşulların sağlanması ve ilgili olduğu ayı/dönemi takip eden altı ayda SGK’ya müracaat edilmesi şartlarıyla yararlanılamayan teşvik, destek ve indirimlerden yararlandırılması.
  • Yararlanılmış teşvik, destek ve indirimlerin bir başkası ile değiştirilebilmesi.
  • Torba Kanun’un, öngörülecek yürürlük maddesinin yürürlük tarihini takip eden ay başından itibaren bir ay içinde kuruma yapılacak müracaatlarda bu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanabilme imkanı getirilmesi.
  • Geriye dönük yararlanılması gerektiği tespit edilen teşviklerin ödeme ve mahsup usullerinin belirlenmesi.