SGK borçları yeniden yapılandırılıyor

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba
AA + -

SGK borçları ve idari para cezaları yeniden yapılandırılıyor. Taksitli ödeme seçeneği de sunulan düzenlemeden yararlanmak için 31 Temmuz 2018’e kadar başvuruda bulunulabilir.

Esnaf-sanatkar, işyeri sahibi ve sigortalıları ilgilendiren SGK idari para cezaları yeniden düzenleniyor. SGK’ya olan borçların yapılandırılması ve affına yönelik 11 Mayıs 2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

NASIL BAŞVURULACAK?

İşverenlerin 4/1-a (SSK) kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için örneği SGK tarafından hazırlanan başvuru formunu doldurarak en geç 31 Temmuz 2018 tarihine kadar bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne/Sosyal Güvenlik Merkezi’ne müracaat etmeleri gerekir.
Söz konusu başvuru formu e-sigorta veya posta aracılığıyla da gönderilebilir.

18 AYA KADAR TAKSİT

Yapılandırılan borçlar için peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecek. Peşin ödemenin tercih edilmesi halinde, borçların tamamının 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ödenmesi şart.

Taksitle ödemede ise;

  • 6 eşit taksit için yüzde 4.5 
  • 9 eşit taksit için yüzde 8.3
  • 12 eşit taksit için yüzde 10.5
  • 18 eşit taksit için yüzde 15 taksitlendirme farkı ilave edilecek.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemesi durumunda azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecek. Peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen 31 Ağustos 2018 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde başvurular, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecek.

ESAS ALINAN ÖLÇÜTLER

Yapılandırma kapsamına giren SGK alacak asıllarına, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, 18 Mayıs 2018 tarihine kadar geçen süre için TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacak.
Dolayısıyla kapsama giren alacaklar için;

  • 31 Aralık 2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları
  • 1 Ocak 2005 tarihinden 31 Aralık 2013 tarihine kadar üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları
  • 1 Ocak 2014 tarihinden 31 Ekim 2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
  • 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren (kanunun yayımlandığı ay da dahil olmak üzere) aylık yüzde 0.35 oranı basit usulde uygulanmak suretiyle silinecek gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacak.

YAPILANDIRMA AKSATILIRSA

Taksitlendirilen borcun ilk iki taksitinin süresinde ve tam ödenmemesi halinde yapılandırma taahhüdü ihlal edilmiş sayılacak. İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmesine rağmen diğer taksitlerin bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde, yapılandırma taahhüdü ihlal edilmiş kabul edilecek. Borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde yapılandırma taahhüdünü ihlal etmiş sayılacak.

İŞVERENLERİN PARA CEZALARININ AFFI

31 Mart 2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup 31 Temmuz 2018 tarihine kadar kanun kapsamına giren herhangi bir borç türü için başvuruda bulunan borçlulara 31 Ağustos 2018 tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezası asıllarının yüzde 50’si ile bu tutara, ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 18 Mayıs 2018’e kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde idari para cezası asıllarından kalan yüzde 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor.

BAŞVURUDA BULUNMAYANLARIN PARA CEZASI

Son başvuru tarihine (31 Temmuz 2018) kadar yapılandırma başvurusu olmayan borçlular için, 31 Mart 2018 tarihinden önce yapılmış tespitlere ilişkin olup kanunun yayım tarihi olan 18 Mayıs 2018 tarihinden sonra tebliğ edilen idari para cezalarını, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunulması şartıyla idari para cezasının yüzde 50’si için ilk taksiti, tebliği takip eden aydan başlanılarak, izleyen taksitleri ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödemeleri durumunda Torba Kanun hükümlerinden yararlandırılacaklar.