SGK iş kolu kodu nasıl belirleniyor?

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi
AA + -

SGK iş kolu prim oranı, 2013 yılından itibaren prime esas kazancın yüzde 2’si olarak sabitlendi. Ancak iş sağlığı ve güvenliği kanunu açısından uygulamada halen iş kolları kodları esas alınıyor.

SGK kısa vadeli sigorta kolları primi, 1 Eylül 2013 tarihine kadar yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre tespit edilmişti. SGK tarafından oluşturulan tarifeye ekli listede, iş kolları 12 tehlike sınıfına ayrılmış ve bu sınıfların normal prim oranları, en düşük haddi yüzde 1, en yüksek haddi ise yüzde 6.5 olarak belirlenmişti.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren sigortalının prime esas kazancının yüzde 2’si olarak sabitlendi. Bu nedenle söz konusu tarihten itibaren SGK açısından iş kolu kodlarının primlendirme bakımından önemi kalmadı.

İŞ SAĞLIĞI İÇİN

Ancak iş sağlığı ve güvenliği kanunu açısından SGK iş kolları kodları esas alındığından uygulamada bu kodların doğru olarak belirlenmesi hayati önem arz ediyor.

İşçi çalıştıran her işveren, en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, örneği SGK tarafından belirlenen işyeri bildirgesini kuruma elektronik ortamda göndermek zorunda. Bildirgede işyerinde yapılan işin niteliği ve diğer bilgiler işveren tarafından dolduruluyor. SGK da bu bilgileri esas alarak iş kolu kodunu belirliyor.

İŞVERENİN İTİRAZI

İşverenin vergi mükellefiyeti olması halinde;

  • www.gib.gov.tr/İnternet Vergi Dairesi/Sık Kullanılanlar/e-Vergi Levhası adresinden ‘e-vergi levhası’ görüntülenerek talepte bulunulan işyeri adresi ile e-vergi levhasında yer alan işyeri adresinin aynı olması durumunda e-vergi levhasında yer alan iş kolu kodu esas alınıyor.
  • www.gib.gov.tr/İnternet Vergi Dairesi/Sık Kullanılanlar/e-Vergi Levhası adresinden ‘e-vergi levhası’ görüntülenerek talepte bulunulan işyeri adresinin, e-vergi levhasında yer alan işyeri adresinden farklı olması durumunda talepte bulunulan işyerinin bağlı olduğu vergi dairesinden iş kolu kodunu gösteren resmi yazının ibraz edilmesi isteniyor. Bu belgede belirtilen iş kolu kodu esas alınıyor.

SGK İşkolu Kodu İtiraz Komisyonunca karar alınmak suretiyle işyeri tescil ve e-sigorta servisince gerekli işlemler yapılıyor. İlgili vergi dairesinden alınan yazıda belirtilen iş kolu kodunun veya ‘e-vergi levhası’ ekranından yapılan sorgulama sonucunda ekrana gelen iş kolu kodunun, işverenin talep ettiği iş kolu kodundan farklı olduğunun anlaşılması halinde ilgili vergi dairesince iş kolu kodu değiştirilmediği sürece vergi dairesinin kayıtları esas alınıyor.

İŞVEREN VERGİ MÜKELLEFİ DEĞİLSE

İşveren vergi yükümlüsü değilse talep edilecek iş kolu kodu değişikliklerinde işyeri dosyasında yer alan işyeri bildirgesi, denetim raporu, tutanak, resmi yazı, varsa işyeri açma ve çalışma ruhsatı vb. belgelere bakılarak, İşkolu Kodu İtiraz Komisyonunca işkolu kodu belirleniyor. Alınan karar doğrultusunda işyeri tescil ve e-sigorta servisince gerekli işlemler yapılıyor. İş kolu kodunun Komisyonca belirlenememesi halinde ise iş kolu kodunun tespiti amacıyla durum denetim ve kontrolle görevli memurlara intikal ettiriliyor.

DEĞİŞİKLİKTE ESAS ALINAN TARİHLER

SGK tarafından yapılacak değişiklik veya işverenlerce yapılan itirazlar ile işin mahiyetinde sonradan meydana gelen değişiklikler üzerine yapılacak işlemlerin, 2013 Eylül ayından önceki sürelere ilişkin olması halinde, bu tarihteki mevzuat esas alınarak yapılacak değişiklik sonrasında KVSK prim oranının yükselmesine, düşmesine veya değişmemesine bakılarak işlem yapılıyor.

İş kolu koduna yapılan itirazlar üzerine değişikliğin 2013 Eylül ayı ve sonrasına hüküm ihtiva etmesi halinde yeni iş kolu kodu tespit edilerek;

  • Değişiklik talebi 2013 Eylül ayından önce yapılmış ise değişiklik, 1 Eylül 2013 ya da 15 Eylül 2013 tarihi itibariyle,
  • Değişiklik talebi 2013 Eylül ayı ve sonrasında yapılmış ise değişiklik, talepte bulunulan tarih itibariyle gerçekleştiriliyor.

HER DAİM EN İYİSİNİ YAPIN

“Eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse, Michelangelo’nun resim yaptığı, Beethoven’in beste yaptığı veya Shakespeare’in şiir yazdığı gibi süpürün. O kadar güzel süpürün ki gökteki ve yerdeki herkes durup ’Burada işini çok iyi yapan, dünyanın en iyi çöpçüsü yaşıyormuş’ desin.” M.L.KING