Emekli maaşlarını bankada 12 ay bekletmeyin

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi
AA + -

Emekli maaşları, bankalardan 12 ay boyunca tahsil edilmediği takdirde SGK tarafından ödemesi durduruluyor. Biriken tutar da SGK’ya iade ediliyor.

Gelir ve aylık ödemeleri ile hareket görmeyen hesaplar, hesapların bulunduğu ilgili bankalar veya PTT tarafından SGK’nın kendilerine verdiği bilgilere göre sorgulanarak ödeme işlemleri gerçekleştiriliyor.

ÖZEL KİMLİK BELGESİNE SON

Bankalar ve PTT ile imzalanan protokoller gereği özel kimlik belgesi istenmesi uygulamasına son verildiği için gelir / aylık bağlanan sigortalı ve hak sahiplerine özel kimlik belgesi düzenlenmiyor. Ancak, kurumca bildirilen ödeme tarihinden itibaren gelir / aylık alanlar ile hak sahiplerinin kendisine veya temsil yetkisi bulunan veli, vasi, kayyım veya vekiline, banka şubelerince / PTT işyerlerince ödeme yapılırken, usulüne uygun olarak kimlik tespiti (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi soğuk damgalı belgeler) yapılması zorunlu bulunuyor.
Gişeden ödeme yapılan kişinin kimliğini tespit için gereken özenin gösterilmemesi nedeniyle yanlış kişilere ödeme yapılması halinde doğacak zarardan bankalar ve
PTT sorumlu tutuluyor.

İADE HESABINA AKTARILIYOR

SGK Kanunu’na göre, gelir ve aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız 12 ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve aylıklarının, gelir ve aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla durdurulacağı öngörülüyor. SGK tarafından gelir / aylık alan sigortalı veya hak sahipleri adına gönderilen gelir / aylık ödemelerinin 12 ay süre ile hareket görmemiş olması halinde, her ay sonu bankalar / PTT tarafından şahıs bazında geriye yönelik kontrol ediliyor. Gelir / aylık ödemesi yapılan kişiler adına kurumun gönderdiği tüm tutarlar, iadesi yapılan gelir / aylık ödemeleri için ödenen faiz / komisyon miktarları ile birlikte SGK’nın “Gelir/Aylık Ödemeleri ve İadeleri Hesabı”na aktarılıyor.

YENİDEN AYLIK ÖDENMESİ MÜMKÜN

Gelir veya aylıkları durdurulan emekliler, SGK veya e-devlet üzerinden yapacakları müracaatları MOSİP sistemine talep olarak düşüyor. İlgili birimlerce bu talebe veya kuruma yapacakları müracaata istinaden gerekli işlemler gerçekleştirilerek ödeniyor.

SGK hesaplarına iade edilen gelir ve aylıklar, bankalar / PTT tarafından kişi bazında manyetik ortamda bildirildiği gibi yazılı olarak da iletiliyor. Emeklilik dosyaları Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde olan sigortalıların bankalar / PTT tarafından 12 ay hareket görmemesi nedeniyle iade edilen aylıklarının ödenmesine ilişkin işlemleri, ilgili sosyal güvenlik merkezince yapılacak.

Sigortalı veya hak sahiplerine her ayın 8 ila 14’ü arasında Ziraat Bankası aracılığı ödenen hareketsiz iadeler, bloke aylıklar ile verese ödemeleri, SGK ile PTT arasında imzalanan “Hak Sahiplerine Merkezi Ödeme Sistemi İle Yapılacak Ödemeler Protokolü” gereğince 20 Temmuz 2017 tarihinden itibaren PTT iş yerlerinden mesai saatleri içerisinde T.C. kimlik numarası ile ödeme gününden itibaren iki aylık süre içinde ödeniyor.

İKİ AYDA SGK’YA İADE

SGK tarafından gönderilen ve ödeme gününden itibaren iki ay süre ile sigortalı veya hak sahipleri tarafından alınmayan ödemeler ise SGK’ya iade ediliyor.