İş kazasını önleyen işyerlerine destek başladı

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi
AA + -

Çok tehlikeli sınıfında yer alan ve 3 yıl süreyle iş kazası yaşanmayan işyerlerine teşvik verilecek. Destek, işsizlik sigortası işveren prim oranında yapılacak indirimlerle 2019 Ocak ayından itibaren başlatıldı.

İstihdam üzerinde sağlanan desteklerle bir yandan geri kalmış bölgelerin kalkındırılması, diğer yandan tecrübesiz gençlerin, kadınların, engellilerin ve diğer dezavantajlı grupların daha fazla işgücüne katılması amaçlanıyor.
SGK aracılığıyla halen 10’dan fazla istihdam teşviki/desteği uygulanıyor. Ancak bütün bu teşvikler arasında ülkemizin en önemli problemlerinden biri olan iş kazalarının azaltılmasına yönelik destek bulunmuyor.

BAŞVURU ŞARTI YOK

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının etkinleştirilmesi ve iş kazalarının azaltılması için işverenlere destek sağlanması öngörülüyor. Bu destek, belirli şartlarla uygulanmakta olan işsizlik sigortası işveren prim nispetinde yapılacak indirimlerle 2019 Ocak ayından itibaren başlatıldı. Üstelik diğer teşviklerden farklı olarak bu teşvikten yararlanmak isteyen işverenler için başvuru şartı bulunmuyor. Sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine de herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek yok.

10’DAN FAZLA ÇALIŞAN

İş kazasının azaltılmasına yönelik teşvikten yararlanmak için 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazasının olmaması gerekir. Bu bağlamda işyeri, çok tehlikeli sınıfta yer almalı. İşverenin de Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplam 10’dan fazla çalışanının bulunması ve bu işyerlerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazasının meydana gelmemesi şart. Çalışan sayısının hesabında, aynı işveren tarafından Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (4/1-a) kapsamındaki toplam sigortalı sayısı esas alınıyor. Çırak-stajyer, öğrenci ve İş-Kur bursiyerleri hesaplamalara dahil edilmiyor.

KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ

Teşvikten yararlanılacak 3 yıllık süre boyunca alt işverenlere ait işyerlerinde de ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazasının meydana gelmemesi şart. 

İş kazaları açısından son derece vahim durumda olan ülkemizde bu desteğin sadece çok tehlikeli kapsamda olan işyerleri ile sınırlı olması yeterli değil. Bu destekten tüm işyerlerinin faydalanması, iş güvenliğinin etkinliğinin artmasına ve dolayısıyla iş kazası-meslek hastalıklarının azaltılmasına bir nebze de olsa katkı sağlayacak.

TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRESİ 3 YIL

Teşvikten yararlanma süresi, işyerinin teşvikten yararlanmaya esas şartları sağladığı 3 yıllık süreyi takip eden takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıldır.
Şartları sağlayan kapsamdaki işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak. Bu teşvikten faydalanan işyerlerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi halinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilecek. Ancak bu teşvikten mahrum kalan işverenler, öngörülen şartları sağlamaları ve talepleri halinde bu teşvikten yeniden yararlanabilecek.

TEŞVİKTEN YARARLANILACAK SÜRE NASIL BELİRLENİYOR?

Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken 3 yıllık süre, bir takvim yılı içerisinde ocak ayı dışında diğer aylarda ilk defa tescil edilen işyerleri için tescil edildiği tarihi takip eden takvim yılının ocak ayından itibaren hesaplanır. Örneğin 11 Ekim 2010 tarihinde SGK kapsamında tescil edilmiş olan bir işyeri, 2016 Ocak ila 2018 Aralık aylarında belirtilen şartları sağlaması kaydıyla bu teşvikten 2019 Ocak ayından itibaren yararlanabilecek.

İŞ KAZASINI BİLDİRMEYENLERİN PRİMLERİ FAİZİYLE GERİ ALINACAK

Teşvikten yararlanan işverenlerin işyerlerinde oluşan iş kazalarını SGK’ya 3 iş günü içinde bildirmemeleri halinde iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren yararlandıkları primler yasal faizi ile birlikte geri alınacak. Ayrıca bu teşvikten 5 yıl süre ile faydalanmaları yasaklanacak.