Tasarım desteği

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi
AA + -

TASARIMCI ŞİRKETLERİN DESTEKLENMESİ

a) Yurtdışına yönelik gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 300 bin dolar,
b) Yurtdışı birimlerinin;

  1. Kurulum/dekorasyon giderleri ve konsept mimari çalışmaları yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolar,
  2. Brüt kiraları yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolar,

c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunması giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolar,
ç) Tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaşları yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 150 bin dolar,
d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları danışmanlık giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolar desteklenir.

TASARIM OFİSLERİNİN DESTEKLENMESİ

a) Yurtdışında gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 150 bin dolar,
b) Yurtdışında açacakları birimlerinin;

  1. Kurulum/dekorasyon giderleri ve konsept mimari çalışmaları yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolar,
  2. Brüt kiraları yüzde 50 oranında, yıllık en fazla 100 bin dolar,

c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri yüzde 50 oranında, yıllık en fazla 50 bin dolar,
ç) Tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaşları yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolar,
d) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları danışmanlık giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolar tutarında desteklenir.

İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARININ DESTEKLENMESİ

İşbirliği kuruluşlarının; tasarım kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ile Türk tasarımcılarının ve ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri, sergi, bienal, tasarım fuarı ve tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri yüzde 50 oranında ve proje başına en fazla 300 bin dolar tutarında desteklenir. İşbirliği kuruluşlarının düzenlediği tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla 60 tasarımcının yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık bin 500 dolara kadar yaşam giderleri en fazla iki yıl süresince desteklenir.

TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ

Destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için:

a) Tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1 milyon dolar,
b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250 bin dolar,
c) Seyahat ve web sitesi üyeliği giderleri toplam en fazla 150 bin dolar olmak üzere proje bazında yüzde 50 oranında desteklenir.

Bir şirketin en fazla bir projesi desteklenir.

Tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.

Gemi ve yat şirketlerinin Türkiye’de yerleşik şirketlerden alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri yıllık en fazla 200 bin dolara kadar yüzde 50 oranında 5 yıl süresince desteklenir.