Şirketler otomatik tescille SGK kapsamına alınacak

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi
AA + -

SGK uygulama kanununda yapılan değişiklikle sigortalı çalıştırılmasa dahi ticaret sicili müdürlükleri tarafından tescil edilen şirket kuruluşlarına istinaden SGK işyeri kaydı (tescili) otomatik olarak yapılacak.

Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirketlerin otomatik olarak işyeri tescili için ticaret sicili müdürlüklerine yapılan şirket kuruluşu başvurularında verilen bilgiler, ticaret sicili müdürlüklerince SGK’ya online olarak aktarılacak. Aktarma sonucunda ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirketin otomatik işyeri tescil ve e-sigorta aktivasyon işlemi yapılacak ve işveren SGK’ya müracaat etmeden e-sigorta işlemlerini gerçekleştirebilecek.

MUHAFAZA EDİLECEK

Ayrıca, ticaret sicili müdürlükleri şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ekinde kendisine verilen belgeleri, SGK tarafından istenilmesi durumunda ibraz etmek üzere muhafaza edecek.

Yukarıda anlatılan süreç, ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirketlerin otomatik işyeri tescili ile ilgili. Otomatik tescil işlemi yapıldıktan sonra işverenin işyerini devretmesi, kapatması, yeni bir e-sigorta kullanıcısı belirlenmesi gibi diğer bütün işlemlerde SGK’ya verilmesi gereken belgelerin ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekiyor.

OTOMATİK KAPSAMA ALMA

Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden SGK tarafından işyeri tescilinin otomatik olarak oluşturulması, aşağıda belirtilen aşamalar göz önünde bulundurularak yapılacak.

  • Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden yapılacak otomatik tescillerde, sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığı önem arz etmediğinden, sigortalı çalıştırılmaya ilişkin şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formunda bir bilgi bulunmasa dahi işyeri dosyası otomatik olarak tescil edilecek. Bu durumda ayrıca SGK’ya işyeri bildirgesi verilmeyecek.
  • Şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formunda sigortalının çalıştırılmaya başlanacağına dair tarih bulunması halinde dosyanın kapsama alınma tarihi olarak bu tarih, müracaat tarihi olarak şirketin kuruluş tarihi; sigortalı çalıştırılmaya başlanacağına dair tarihin bulunmaması halinde ise dosyanın kapsama alınma tarihi ve müracaat tarihi olarak şirketin kuruluş tarihi esas alınacak.
  • Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden işyeri dosyası otomatik oluşturulacak ve işyeri tescil ekranında listeleme menüsünde yer alan işyerine ilişkin bilgileri içeren SGK formunun dökümü alınarak işverene tebliğ edilecek.
  • Sigortalı çalıştırılmasa dahi otomatik tescil yapılan işyerinde daha sonra işveren tarafından sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde, işyerinin kanun kapsamına alınış tarihi, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih esas alınarak güncellenecek. Ancak bu durumda işyeri bildirgesi istenilmeyecek ve işyeri bildirgesinin verilmemesinden dolayı idari para cezası uygulanmayacak.
  • Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden otomatik işyeri tescili yapıldıktan sonra otomatik tescil edilen şirket adına aynı adres için işyeri bildirgesi verilmesi halinde işyeri tescil edilmeyecek ve işlemler otomatik tescil edilen dosya üzerinden yürütülecek.
  • Otomatik işyeri tescili, şirketlerin ilk kuruluşu için söz konusu olduğundan, işyeri bildirgesi verilmesini gerektiren işlemler (şube açılışı, devir, nev’i değişikliği, işyerinin nakli gibi) için işyeri bildirgesi verme yükümlülüğü bulunmuyor.
  • Otomatik tescil edilen şirketin ihale konusu iş alması, bina inşaatı, şirket kuruluş adresinden farklı bir adreste yeni bir işyeri açması gibi nedenlerle sigortalı çalıştırmaya başlanması halinde işyeri bildirgesi verilecek, verilmemesi halinde idari para cezası uygulanacak.
  • Sigortalı çalıştırılmasa dahi otomatik tescil yapılan işyerinde tescil tarihinden itibaren iki yıl içinde sigortalı çalıştırılmaması halinde oluşturulan dosya, sistem tarafından kapsamdan çıkarılacak. Ancak iki yıllık süreden sonra sigortalı çalıştırılması durumunda dosya yeniden aktif hale getirilebilecek ve işlemler bu dosya üzerinden yürütülecek.
  • Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden otomatik tescil edilen işyerlerinden, e-sigorta başvuru sözleşmesi ilgililere e-devlet üzerinden gönderilecek. İlgililerin onaylaması durumunda e-sigorta kullanıcı adı ve şifresi aktif hale getirilecek.