Ekonomide öncelikli adımlar neler olmalı

Dr. Can Gürlesel

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi
AA + -

Yerel seçimleri geride bıraktık ve eğer Türkiye uzun süre yeni bir seçim yaşamayacaksa gündemin ekonomi olması kaçınılmaz. Bu çerçevede ekonomide atılması gerekli öncelikli adımlar için önerilerimizi paylaşalım:

1 - REEL SEKTÖR TÜM SIKINTILARINA RAĞMEN SÜRECİ DESTEKLİYOR

Geçen yılın ağustos ayında döviz kurları ve faizlerdeki sıçrama ile girdi maliyetlerindeki artışlar şirket bilançolarını, istihdam yaratma ve yatırım yapma kapasitelerini çok olumsuz etkilemesine rağmen iş dünyası ekonomideki dengelenme politikalarına tam desteğini sürdürüyor. Reel sektör, ağustostaki şok sonrası enflasyonla mücadele kampanyasına da çeşitli indirimler ile katkı sağlıyor. Ancak artık ekonomide kalıcı çözümler üretmenin zamanı gelmiş gibi görünüyor.

2 - FİNANSAL İSTİKRAR VE TÜRK LİRASI’NA GÜVEN SAĞLANMASI ÖNCELİKLİ OLMALI

Türkiye’nin ekonomide ilk önceliği, finansal istikrarın sağlanması olmalı. Bunun için de enflasyon oranı en kısa sürede düşük tek haneli seviyelere getirilmeli. Türkiye, enflasyon hedeflemesinden ayrıldığı 2011’den bu yana enflasyonda çift haneleri yaşıyor. Merkez Bankası, enflasyon hedeflemesine geri dönmeli. Yüksek enflasyon finansal ve ekonomik istikrarı bozarken, Türk insanını da kendi para biriminden uzaklaştırıyor. Türk Lirası’na yeniden güven sağlamanın yolu da piyasa ilkelerine bağlı kalarak enflasyonu düşürüyor.

3 - YÜKSEK BÜYÜME YERİNE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Türkiye tasarruf açığı olan ve sürekli dış borç kullanmak zorunda olan bir ülke. Bu nedenle yüksek büyüme tercihi, kısa süre sonra ekonomide krizlere ve küçülmelere yol açıyor. Ekonomide yeni öncelik, hızlı büyüme yerine sürdürülebilir büyüme olmalı. Sürdürülebilir büyüme, iç ve dış tasarrufların dengeli kullanımı ile sağlanabilecek ve finansal istikrar ile fiyat istikrarına da büyük katkı sağlayacak.

4 - MALİ DİSİPLİN GERİ GELMELİ

Türkiye hızlı büyüme hedefi doğrultusunda son yıllarda mali disiplini bozdu ve çok hızlı bir kredi genişlemesi yarattı. Ayrıca çok sayıda yaşanan seçim nedeniyle kamu mali disiplini de bozuldu.
Bu nedenle öncelikle kamu kesimi mali disipline tekrar geri dönmeli. Kredi genişlemesinde de enflasyon hedefi, finansal istikrar ve sürdürülebilir büyüme gözetilmeli.

5 - EKONOMİDE İHTİYAÇ DUYULAN REFORMLAR HIZLA HAYATA GEÇİRİLMELİ

Finansal istikrar için ihtiyacımız olan reformlar; kurumların güçlendirilmesi, sermaye piyasalarının derinleşmesi ve sigortacılık sektörünün geliştirilmesi, finansal kapsayıcılığın artırılması, kayıtdışı ekonomi ile çok daha sıkı mücadele edilmesi, kamu maliyesinde şeffaflığın artırılması, kamu ihale sisteminin daha şeffaf ve etkin hale getirilmesi. Bankacılık sektöründe de kötü aktifler sorunu çözülmeli.

6 - İKİNCİ REFORM ALANI EKONOMİDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAYA ODAKLANMALI

Reformların ikinci ayağı, ekonomide verimliliği artırmaya odaklanmalı. Bu amaçla ihtiyaç duyulan reformlar; eğitim reformu, vergi reformu, işgücü piyasası reformu, enerji sektöründe arz güvenliği ve sürdürülebilirlik, tarım ve gıda reformu, sanayide yüksek katma değerli üretim için reform, teknoloji ve inovasyonun geliştirilmesi, haksız rekabetten korunması ve tüm alanlar için de geçerli olmak üzere ekonomide dijital dönüşümü sağlayacak reformlar.

Son Söz: Ekonomide öncelikleri çok iyi sıralamalıyız. Önce finansal istikrarı ve fiyat istikrarını sağlamalı, sonra da verimlilik ve rekabet gücünü artırmaya odaklanmalıyız.