İşsizlik verileri ciddi sinyaller veriyor

Hikmet Baydar

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi
AA + -

Türkiye İstatistik Kurumu 15/04/2019 sayılı bülteninde Ocak 2019 ayı işgücü istatistik verilerini açıkladı. Söz konusu bültene göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3.9 puanlık artış ile yüzde 14.7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 4.1 puanlık artış ile yüzde 16.8 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6.8 puanlık artış ile yüzde 26.7 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 3.9 puanlık artış ile yüzde 15.0 olarak gerçekleşti. Burada üzerinde durmamız gereken en önemli konu genç nüfusun yüzde 26.7’sinin işsiz olmasıdır. Bu oldukça ciddi ve önlem alınması gereken bir sorundur.

İşsizliğin artmasında nüfus artış hızının etkisini unutmamamız gerekir. Ancak özellikle sanayi üretimindeki ve kapasite kullanım oranındaki düşüklüğü dikkate alarak, işsizlik artışında iç piyasadaki durgunluğun ne kadar etkili olduğunu da gözlemlemek gerekiyor.

İstihdam edilenlerin sayısı Ocak 2019 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 872 bin kişi azalarak 27 milyon 157 bin kişi olmuş, istihdam oranı da 1.9 puanlık azalışla yüzde 44.5 seviyesine gelmiştir.

Görüleceği üzere, artan nüfusa istihdam yaratılamadığı gibi mevcut çalışanların da bir bölümü işsiz kalmıştır. Bu durum iç piyasada işlerin iyi gitmediğini gösteriyor.

Aşağı tabloda da görüleceği üzere dikkatinizi başka ve ciddi sosyal sorun olabilecek konuya çekmek istiyorum. 15-24 yaş aralığında bulunan kadın işsizlerin oranı 2018 Ocak ayında yüzde 24.5 iken Ocak 2019 ayında yüzde 29.1 seviyesine yükseldi. Kısaca ifade etmek gerekirse çalışma arzusunda olan her 3 genç kadından biri iş bulamıyor.

Özetle mevcut istihdam dağılımı ve işsizlik oranları, istihdam politikasının ciddi şekilde elden geçirilmesinin gerekliliğini ortaya koyuyor. Bu sosyal ve önemli sorun aynı zamanda sanayinin üretim konusunda yaşadığı durgunluğu da belgeliyor.
Çünkü bir yıl öncesine göre çalışan sayısı azaldı.

Detaylarını tabloda açıkça görebileceğimiz istihdam ve işsizlik sorununun çözümlenmemesi ülkemizde ciddi sosyal yaralara yol açabileceğinden çözümü öncelikli olmalı. Son sözümüz; işsizliğin yükseldiği bir ortamda piyasanın canlanması söz konusu olamaz. Önce istihdam sonra da paranın satınalma gücü artırılmalı. O zaman iç piyasadaki canlanma herkesin yüzünü güldürecek.