Meslek hastalıklarına maruz kalanlara SGK güvencesi

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi
AA + -

Yaptığı işten dolayı hastalandığı tespit edilen çalışanlar, kaç yaşında olurlarsa olsun, SGK’dan gelir almaya hak kazanıyor. En fazla başvuru yapılan meslek hastalıklarının başında pnömokonyoz yer alıyor.

SGK, birden çok riske karşı güvence sağlıyor.
Bu risklerden biri de çalışanların yaptıkları işten dolayı hastalanmaları.
Yaptığı işten dolayı hastalandığı tespit edilenler kaç yaşında olurlarsa olsunlar, hemen SGK’dan gelir almaya hak kazanabiliyor. SGK, müfettişler vasıtasıyla meslek hastalıkları vakalarını soruşturuyor. Yapılan soruşturmalarda iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumlar tespit ediliyor. Hazırlanan müfettiş raporlarında SGK tarafından sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ilerde yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin peşin sermaye değerinin kurumca gerek işverenlere gerekse üçüncü şahıslara ödettirilmesi söz konusu.

Diğer yandan, meslek hastalıklarına maruz kalan sigortalılar veya ölümleri halinde hak sahipleri, işveren aleyhine büyük meblağlara varan maddi/destekten yoksun kalma tazminatı ile manevi tazminat davaları da açıyor. Yapılan yargılamalarda SGK müfettişlerinin düzenlediği raporlarda belirtilen hususlar da mahkeme tarafından dikkate alınıyor.

İŞTEN KAYNAKLANMASI ŞART

Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri nedeniyle SGK meslek hastalığı sigortasından gelir bağlanması mümkün. Yaptığı işten dolayı hastalananlara sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartları bile aranmadan SGK iş göremezlik geliri bağlanıyor.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK

 • Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları
 • Mesleki cilt hastalıkları 
 • Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları
 • Mesleki bulaşıcı hastalıklar
 • Fiziki etkenlerle olan meslek hastalıkları.

Yapılan işten dolayı vuku bulan hastalığı sadece fiziksel rahatsızlık olarak anlamamak gerekir. Psikolojik-ruhsal hastalıklar da bu kapsamda olabilir.

6.715 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SORUŞTURULDU

SGK müfettişlerinin geçen yıl iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin yaptıkları denetimlerin sonucu netleşti. Buna göre toplam 6 bin 715 iş kazası ve meslek hastalığı soruşturması yapıldı. Soruşturmaların 5 bin 683’ünde işverenler kusurlu bulunarak SGK tarafından yapılan masraflar rücu edildi. Ayrıca kusuru bulunan üçüncü kişilere de kusurları oranında rücu edildi. Hemen hatırlatalım, müfettişler genel olarak maluliyetle veya ölümle sonuçlanan iş kazalarını soruşturuyor.

PNÖMOKONYOZ HASTALARI İLK SIRADA

Geçtiğimiz yıl en fazla başvuru yapılan meslek hastalıklarının başında pnömokonyoz geliyor. Bunu sırasıyla intervertebral disk bozuklukları, silikozis, karpal tünel sendromu ve işitme kaybı hastalıkları takip ediyor. Meslek hastalıklarına iller bazında bakıldığında ilk sırada Zonguldak yer alıyor. Bunu İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Çorum izliyor. Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun SGK Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi gerekiyor.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

SGK Sağlık Kurulu tarafından çalışılan işten dolayı hastalandığı tespit edilen;

 • İşçiler ve diğer SSK (4/a) sigortalıları
 • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, köy ve mahalle muhtarları ile Bağ-Kur’lular
 • Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde çalışanlar
 • Aday çırak, çırak ve stajyerler, intörn öğrenciler
 • Harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı bağlanmış malullerden (4a) ve (4b) kapsamında çalışanlar
 • Türkiye İş Kurumu kursiyerleri ve ev hizmetlerinde çalışan sigortalılara da SGK meslek hastalığı sigortasından geçici veya sürekli gelir bağlanması mümkün. Sigortalının ölümü halinde hak sahibi eş-çocuk, anne ve babasına SGK ölüm geliri bağlanıyor. Ayrıca cenaze ödeneği ve çeyiz yardımı da yapılıyor.