VERBİS’e hâlâ kaydolmadıysanız acele etmenizde fayda var!

Av. Muhammet Aksan

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma
AA + -

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolması gerekir. Bu kapsamda VERBİS sistemi hazırlanmış olup VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir. VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunan kişisel veri işleyen birtakım gerçek ve tüzel kişilerin bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri için son gün 31 Aralık 2019’dur.

KİMLER KAYIT OLMALI

1. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

2. Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

Anılanlar dışında sicile kayıt yükümlülüğü bulunanlar ve kayıt için son tarihleri şu şekilde:

1. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 31 Mart 2020

2. Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için 30 Haziran 2020.

Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulan veri sorumlularından değilseniz, en kısa süre içerisinde kaydınızı Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun VERBİS internet sayfasından veya e-devlet platformu üzerinden gerçekleştirilebilirsiniz.  Kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında kurumun yayınlamış olduğu VERBİS Kılavuzu’ndan faydalanabilirsiniz. Ancak her hâlükârda bu konuda uzman avukatlara danışmanızı öneririz.

İDARİ PARA CEZALARI
Herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına belirtmek isteriz ki, sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulan veri sorumlularından olmanız kanuna tabi olmadığınız anlamına gelmediğinden, herhangi bir şekilde kişisel verileri işlemeniz halinde kanuna uyumlu hale gelmeniz gerekir.

Tüm bunların yanı sıra, kanunda sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğü kapsamında olmasına rağmen bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında 20 bin TL ila 1 milyon TL arasında idari para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.

Dolayısıyla VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğü olan veri sorumlularının derhal aksiyon almalarını ve yükümlülüklerini yerine getirmek için son günü beklememelerini tavsiye ederiz.