18 binden fazla teftiş yapıldı

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma
AA + -

İsa Karakaş

İşyerlerinde çalışma şartlarının ve ortamının iyileştirilerek mevzuata uygun hale getirilmesi için geçtiğimiz yıl 18 bin 952 teftiş yapıldı. İşyerleri hem işin yürütümü hem de iş sağlığı ve güvenliği açısından denetime tabi tutuldu.

Geçtiğimiz yıl yapılan iş teftiş sonuçları belli oldu. 2018 yılında gerçekleştirilen toplam 18 bin 952 teftişin 9 bin 461’i (yüzde 49.92) programlı, 9 bin 491’i (yüzde 50.08) program dışı teftişlerden oluştu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve İş Teftiş Başkanlığınca önleyici teftiş yaklaşımı esas alınarak gerek işin yürütümü gerekse iş sağlığı ve güvenliği yönünden, klasik teftiş anlayışı dışına çıkılmak ve kaynakları etkin ve verimli kullanmak suretiyle teftişler yapılıyor. İlgili tüm sosyal tarafları kapsayan, eğitim, iletişim ve bilgilendirmeye ağırlık veren, çözüm odaklı ‘Risk Esaslı’, ‘İşkolu/Sektör Esaslı’ veya ‘Alan Esaslı’ programlı teftişler gerçekleştiriliyor.

FARKINDALIK ARTIRILACAK

İşyerlerinde yapılacak teftişte genel amaç, işçilerin çalışma şartları ve ortamının iyileştirilerek mevzuata uygun hale getirilmesinin sağlanmasıdır. Bu bağlamda;

  • Çalışan ve işverenleri bilgilendirerek farkındalıklarının artırılması, önleyici denetim ve teftiş yaklaşımının sağlanması,
  • Çalışma sürelerinin yasal sınırlara çekilmesi,
  • Kayıt dışı ödemelerin kayıt altına alınması, varsa sigortasız çalışmanın önlenmesi, işyerlerinde fiili-kaydi ücret farkının ortadan kaldırılması, haksız rekabetin önlenmesi,

KADIN ÇALIŞANLARIN HAKLARI

  • Varsa yabancı çalışanların çalışma durumlarının kanuna uygun hale getirilmesi, izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırılmasının engellenmesi,
  • Ücret, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil günü çalışma ücreti ödeme bilincinin kazandırılması,
  • Ücretlerin tam ve zamanında ödenmesinin sağlanması,
  • Mevzuatın öngördüğü yasal kayıt ve belgelerin tutulmasının sağlanması,
  • İşyerlerinde kadın işçi ile kısmi süreli çalışanların yasaya uygun olarak istihdam edilmeleri ve haklarının korunması, ayrıca varsa özel durumlarının yasalar çerçevesinde dikkate alınmasının sağlanması,
  • Gerek teftiş yönteminin gerekse diğer mekanizmaların harekete geçirilmek suretiyle (sektörde faaliyet gösteren işverenlerin meslek örgütleri ve ilgili kamu kurumları ile ortak çalışmalar yapması) sektörün risklerinin en aza indirilmesi, yürütülen program çerçevesinde mevzuatın öngördüğü hususlar ve limitler hakkında kamuoyunun ve sosyal tarafların bilinçlendirilmesi,
  • Mevzuata aykırılıkların tespit edilmesi durumunda ve/veya kendisine süre verildiği halde verilen süre içinde kendisine bildirilen aykırılıkları gidermeyen işyerine en son yöntem olarak yasal yaptırım uygulanması ve böylece mevzuata uyumlarının sağlanması amaçlanıyor.

İŞİN YÜRÜTÜMÜ YÖNÜNDEN YAPILAN TEFTİŞLER

İşin yürütümü yönünden hem programlı hem programsız teftişler yapıldı. Yapı, bilişim ve zincir market işyerlerine yönelik programlı teftişlerde 8 müfettiş görevlendirildi. Yerel market işyerleri programlı teftişlerde 8 müfettiş görev aldı. Ayrıca özel istihdam bürolarının programlı teftişi de 8 müfettiş tarafından yürütüldü. İşin yürütümü yönünden gerçekleştirilen tüm teftişler sonucunda toplam 6 bin 303 teftiş yapıldı. Teftişi yapılan işyerlerinde 922 bin 919 işçi ve 865 çırağa ulaşıldı.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILAN TEFTİŞLER

İş sağlığı ve güvenliği yönünden hem programlı hem programsız teftişler yapıldı. Bu teftişler sanayi bölgelerinde metal, kimya, tekstil, yapı, maden sektörleri ile termik santrallerde ve jeotermal enerji tesislerinde gerçekleştirildi. İş sağlığı ve güvenliği yönünden gerçekleştirilen tüm teftişler sonucunda toplam 12 bin 649 teftiş yapıldı. Teftiş yapılan işyerlerinde 1 milyon 62 bin 130 işçi ile bin 483 çırak ve 6 bin 43 stajyere ulaşıldı.