İşbirliği yapan işletmelere büyük destek

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma
AA + -

Ahmet Karataş
ahmetkaratas1453@gmail.com

KOBİ’ler birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlamak amacıyla KOSGEB tarafından destekleniyor.

Programdan yararlanma koşulları neler?

KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı, aktif durumda olan gerçek veya tüzel kişiler başvuru yapabilirler. Proje başvurusunda, işbirliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranıyor. Ancak orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 3 işletmenin, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 2 işletmenin, büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1 işletmenin projede yer alması yeterli.

Desteklenecek proje konuları neler?

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat

b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri

c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar

ç) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama

d) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri destekleniyor.

Destek üst limiti ve destek oranı nedir?

İşletici kuruluş modelinde proje destek üst limiti geri ödemesiz 2 milyon TL ve geri ödemeli 3 milyon TL olmak üzere toplam 5 milyon TL.

Proje ortaklığı modelinde proje destek üst limiti 5 milyon TL. Bu üst limit, öncelikli teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek projeler için 10 milyon TL.

Proje ortaklığı modelinde Kurul tarafından proje ortağı olması uygun bulunan her bir işletme için destek üst limiti, 250 bin TL geri ödemesiz ve 500 bin TL geri ödemeli olmak üzere toplam 750 bin TL. Ancak bu üst limit;

a) Yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde, 

1 milyon TL geri ödemesiz ve 1 milyon TL geri ödemeli olmak üzere toplam 2 milyon TL,

b) Orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde, 500 bin TL geri ödemesiz ve 500 bin TL geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL, olarak işbirliği destek programı asgari ortak sayısı ve destek üst limitleri tablosundaki gibi uygulanır.

Proje destek oranı yüzde 60 olarak uygulanır.

Makina, teçhizat ve yazılımın; yerli olması halinde, geri ödemesiz destek oranlarına yüzde 15 ilave edilir.

Desteklenecek proje giderleri neler?

  • Personel
  • Makina, teçhizat ve kalıp
  • Hammadde ve malzeme
  • Yazılım
  • İşyeri kirası
  • Hizmet alımı
  • Diğer proje giderleri

Erken ödeme alınabilir mi?

Teminat karşılığında desteklemeye esas tutarın yüzde 30’u oranında erken ödeme alınabilir.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvuru, KOSGEB, KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.