2020’ye yeniliklerle gireceğiz

Dr. Can Gürlesel

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 08 Kasım 2019 Cuma
AA + -

Dr. Can Gürlesel
gurlesel@superonline.com

Bütçe kanunu kapsamı ile diğer kamu otoritelerinin gündemlerindeki düzenlemeler ile 2020’ye önemli yenilikler ile gireceğiz.

1 - Teşvik sisteminde değişiklik ve iyileştirmeler yapılacak

Teşvik ve destek sistemi sadeleştirilerek mükerrerliği önleyici bir yapıda kurgulanacak, yapılacak etki analizleri çerçevesinde etkin olmayanlar kaldırılacak. Vergisel teşvikler mükerrerliği önlemeye yönelik olarak yeniden kurgulanacak, yapılacak etki analizleri çerçevesinde bunların etkin olmayanları kaldırılacak, makroekonomik hedefler ve bütçe hedefleri ile uyum sağlanacak. Yatırımların desteklenmesi amacıyla Hazine’ye ait taşınmazların yatırımların teşviki doğrultusunda kullandırılmasına ilişkin faaliyetlere hız verilecek.

2 - Kamu hizmetlerinde dijitalleşme ve işletmelerde uyum ihtiyacı artıyor

Kamu kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla iş ve işlemler dijitalleştirilerek mali yük azaltılacak, bilgi sistemleri birbiriyle entegre edilecek. Bu çerçevede örneğin gümrük işlemlerinde olduğu gibi çok sayıda kamu hizmeti tamamen dijital ortama taşınıyor. Uygulamaya geçirilen İnteraktif Vergi Dairesi Projesi ile hizmetlerin elektronik ortamda sunulması ve küçük ölçekli mükelleflerin vergi kayıtlarını elektronik ortamda tutması sağlanacak. Kamu hizmetlerine erişebilme ve kamu yükümlülüklerini yerine getirebilmek için işletmelerimizde dijital alt yapıyı güçlendirmeye devam etmeliyiz.

3 - Atık yönetimi ve enerji verimliliği kritik hale geldi

Sanayi ve genel aydınlatmada enerji verimliliği yatırımlarıyla çevreyle dost enerji uygulamaları yaygınlaştırılacak ve enerji tasarrufu sağlanacak. Enerji tüketiminde tasarruf sağlanması, iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesine yönelik vergi politikaları çalışmalarına devam edilecek. Firmalarımızda atık yönetimi ve enerji verimliliği yatırımları öncelik haline geliyor.

4 - İstisna ve muafiyetler azaltılacak, yeniden yapılandırma olmayacak, yeni vergiler uygulanacak

Vergide adaleti pekiştirmek amacıyla etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kademeli olarak kaldırılarak vergi tabanı genişletilecek ve vergi mevzuatı sadeleştirilecek. Mali plan döneminde, vergi alacaklarına ilişkin yapılandırmaya gidilmeyecek. İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin düzenleme ve uygulamalar üretken olmayan yatırımların cazibesini azaltma saik ile gözden geçirilecek. İmar değişikliklerinden kaynaklanan değer artışlarının vergilendirilmesine ilişkin mevzuat ve uygulama güçlendirilecek.

5 - Kredilerin yeniden yapılandırılmasında çerçeve belirlendi

25 milyon Türk Lirası’nın altında ve üstünde finansal kurumlara borçları olan firmaların borçlarının yeniden yapılandırılması için uygulanacak çerçeveler ayrı ayrı belirlendi. Buna göre üç büyük alacaklıya yapılacak başvuru, inceleme ve değerlendirmeler sonrası ilk 2 yıla kadar ödemesiz olarak borçlar orta vadeli olarak yeniden yapılandırılabilecek. Döviz kredileri kullanan ve 15 milyon dolar ve üzerinde kredisi olan firmalara yönelik olarak döviz riski yönetimi düzenlemeleri de yakın zamanda hayata geçecek.

6 - İstihdam destek kredileri ile tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sigortası

3 kamu bankası, belirlenen kriterler çerçevesinde emek yoğun sektörlerde garanti edilecek yeni istihdam başına hesaplanan yeni kredi olanakları başlattı. Böylece işletmeler için yeni bir kredi desteği daha hayata geçti. Diğer yandan istihdam alanını ilgilendiren tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sigortası sistemi de en geç 2020’de hayata geçecek ve işletmeler için yeni yükümlülükler getirecek.

SON SÖZ

Makroekonomik gelişmeler bir yana 2020’ye işletmelerimizi etkileyecek önemli değişiklikler ile girmeye hazırlanmalıyız.