Vergisini düzenli ödeyene indirim uygulaması işler hale getiriliyor

Osman Arıoğlu

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 08 Kasım 2019 Cuma
AA + -

Osman Arıoğlu

Bu köşede daha önce birkaç defa dile getirdiğimiz vergisini düzenli ödeyenlere indirim uygulamasının yeterince çalışmadığı ve düzeltmeye ihtiyaç olduğu hususu nihayet ses getirmiş oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen bazı vergi kanunlarında değişiklik yapan kanun teklifine göre vergisini düzenli ödeyenlere indirim uygulaması işler hale getiriliyor.

Yapılan düzenleme ile artık vergisini düzenli ödeyenlere indirim uygulaması bir nevi sosyal güvenlik primlerindeki uygulamaya benzerlik taşıyacak şekilde ve uygulanabilir hale getiriliyor. Uzun yıllar gündemde olduğu halde kanun metnine girmesi ancak 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere 6824 sayılı Kanunun 4. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen mükerrer 121’inci madde ile hayata geçirilen ancak uygulamanın işleyebilmesi için konulan şartların ağırlığı nedeniyle çok sınırlı ölçüde uygulanma imkanı bulan bu düzenleme nihayet daha sağlıklı işleyecek bir hale getirilmiş oluyor. Bizim hep savunduğumuz bu tür uygulamalar, ne derece yararlanma imkanı kolay hale gelir ise o derece vergiye uyum ve vergi tahsilatında katkı sağlarlar. Sosyal güvenlik sisteminde prim ödemelerinin başarısında getirilen benzer düzenlemenin etkisi son derece büyük olmuştur. Nihayet şimdi atılan cesur ve doğru bir adımla vergi sisteminde de bu uygulama işler bir şekilde hayata geçmiş olacaktır. Umarız TBMM görüşmeleri sırasında düzenleme ana felsefesinde değişikliğe uğramadan kabul edilir ve hayata geçirilme imkanı bulur.

YENİ UYGULAMA NASIL İŞLEYECEK?

Malum vergisini düzenli ödeyenlere indirim uygulaması finans, banka ve sigorta şirketleri hariç gelir ve kurumlar vergisi bakımından geçerli bir uygulamadır. Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilen gelirleri üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergilerinin yüzde 5’lik kısmının vergisini düzenli ödeyenler bakımından indirilmesi esasına dayanmaktadır. Elbette bu indirim için yasa metninde bir üst sınır da öngörülmüştür. Bu üst sınır her yıl Bakanlık tarafından Genel Tebliğler ile ilan edilmektedir. 2019 için uygulanacak üst sınır 305 numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmiş olup 1.2 milyon TL’dir.

Yapılan değişiklik ile uygulamadan yararlanmak için gelir, kurumlar, geçici vergi, muhtasar, KDV ve ÖTV beyannamelerini ve bu beyannameler üzerinden tahakkuk ettirilen vergilerin düzenli ödenmesini kapsamaktadır. Pişmanlıkla veya düzeltme şeklinde verilen beyannameler süresinde verilen beyanname şartının ihlali anlamına gelmeyecektir.

Verginin düzenli ödenme şartı ise sayılan bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği tarihe kadar ödenmiş olmasını gerekli kılmaktadır. Yani uygulamadan bir nevi ana vergi türlerinden indirimin uygulanacağı gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği tarihe kadar borç bırakılmaması ile yararlanılabilecektir. İndirim yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergileri için yapılacağından bu da işin doğası gereği olacaktır.

Sonunda işler bir uygulamaya kavuşulması vergi uyumu ve tahsilatı bakımından son derece olumlu sonuç verecektir. Temennimiz bu uygulamanın maddede sayılan diğer vergi türleri için de belli çerçevede genişletilerek devam ettirilmesidir. Elbette diğer beyannameler bakımından oran farklı düzenlenebilir. O zaman verginin düzenli ödenmesi süreci aylık beyannameler bakımından da daha verimli sonuç verebilecektir. Yine de duyarlılığından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar ve emeği geçenlere teşekkür ederiz.