Sanayi ve Ar-Ge desteğinde 1. çağrı

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 03 Ocak 2020 Cuma
AA + -

Ahmet Karataş
ahmetkaratas1453@gmail.com

TÜBİTAK tarafından, KOBİ’lerin başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 1. çağrısı açıldı.

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı

KOBİ’lerin;

  • Uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
  • Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
  • Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
  • Üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, amaçlanıyor.

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecek.

Proje destek süresi en fazla 36 aydır.

Öncelikli alanlar:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/tubitak_cp2020_son.pdf

Destek oranı ve sınırı:

Programda bütçe sınırı yok. Destek oranı yüzde 75 olarak uygulanır. Programda, proje toplam tahmini bütçesinin yüzde 25’ini ve 2 milyon TL sınırını geçmemek üzere desteklenen projeler kapsamında kuruluşlara ön ödeme yapılabilir. Proje bütçesi 100 milyon TL ve üzeri olan projelerde, proje kapsamında yapılacak transfer ödemelerinin her biri için üst sınır 2 milyon TL’dır.

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

KOBİ’lerin;

  • Rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
  • Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
  • Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
  • Ar-Ge nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
  • Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Öncelikli alanlar: 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/tubitak_cp2020_son.pdf

Destek kapsamı

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 600 bin TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenecek. Ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebiliyor. 

Destek oranı yüzde 75.

Başvurular

https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden alınacak.

Ön kayıt başvurusu son tarihi: 10 Şubat 2020 (Saat 17:00)
Çağrı kapanış tarihi: 2 Mart 2020 (Saat 17:00)