Ar-Ge, inovasyon ve endüstriyel uygulama desteği

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma
AA + -

Ahmet Karataş
[email protected]

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ’ler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projeleri KOSGEB tarafından destekleniyor.

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

Endüstriyel uygulama: Ar-Ge ve inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış ve/veya patent belgesi ile korunan veya doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan yeni bir ürün/hizmetin üretilmesi, kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi faaliyetlerini,

İnovasyon (Yenilik): Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve sonuçlarını,

Proje süresi

Ar-Ge ve İnovasyon Programı’nda, proje süresi en çok 24 aydır. Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir.

Endüstriyel Uygulama Programında proje süresi en çok 18 ay. Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir.

Başvuru ise KOSGEB’e yapılıyor. Alınacak makine teçhizat yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına yüzde 15 ilave edilir.