JPND JPCOFUND-2

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 31 Ocak 2020 Cuma
AA + -

Ahmet Karataş
[email protected]

Nörodejeneratif hastalıklar alanında, görüntüleme ve beyin stimulasyonu teknolojilerinin geliştirilmesini ve kullanımını destekleyen yenilikçi multidisipliner uluslararası projelerin desteklenmesi için JPCOFUND-2 2020 yılı çağrısı açıldı.
Proje konsorsiyumu: En az üç en fazla yedi ülkeden oluşabilir.

Aynı ülkeden en fazla iki proje yürütücüsü olabilir.

Hangi konularda proje sunulabilir?

Teknik geliştirme projeleri ve son teknolojik gelişmeleri açık ve somut araştırma sorularıyla bir araya getiren, temel bilim ve maliyet etkinliğini entegre eden projeler önerilebilir.

 • Görüntüleme teknolojileri
 • Yeni görüntüleme teknolojilerinin geliştirilmesi
 • Son görüntüleme teknoloji uygulamalarının geliştirilmesi
 • MRI, PET ya da süper çözünürlüklü mikroskobi ve moleküler görüntüleme teknikleri
 • Görüntü analizi, yapay zeka, makine öğrenmesi
 • Modern görüntüleme teknikleri
 • Biyolojik verilerin analizinde yeni metodlar
 • Büyük veri
 • Beyin stimulasyonu teknolojileri
 • Nörodejeneratif hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni ve gelişmiş beyin stimulasyonu teknikleri uygulamaları
 • Nörofizyolojik teknikler
 • DBS, TMS, tDCS
 • Focused ultrasound

Proje önerilerinin aşağıda sayılan nörodejeneratif hastalıklardan bir ya da birkaçını hedeflemesi gerekmektedir.

 • Alzheimer ve demans
 • Parkinson ve ilgili hastalıklar
 • Prion hastalıkları
 • Motor nöron hastalıklar
 • Huntington hastalığı
 • Spinocerebellar ataxia (SCA)
 • Spinal muscular atrophy (SMA)

Proje bütçesi ne kadardır?

Türkiye araştırma grupları TÜBİTAK 1071 Destek Programı kapsamında proje başına 1.500.000 TL bütçe ile desteklenecektir. 

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için kurum hissesi ve PTİ hariç 720.000 TL’yi; Özel kuruşlar için kurum hissesi dâhil 1.000.000 TL’ye kadar olacak.

Fikri mülkiyet haklarının sahibi kimdir?

Desteklenmesine karar verilen projelerin yürütülmesi esnasında veya sonucunda ortaya çıkan fikri ürün üzerindeki fikri mülkiyet haklarının tamamı, Fikri Ürün Bildirim Formunda belirtilen oranlar dahilinde proje personeline ve/veya bursiyere aittir.

Çağrı takvimi:

3 Mart 2020 1. aşama uluslararası son başvuru tarihi

https://ptoutline.eu/app/jpnd2020

6 Mart 2020 1. aşama TÜBİTAK son başvuru tarihi

https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

30 Haziran 2020 2. aşama uluslararası son başvuru tarihi

https://ptoutline.eu/app/jpnd2020

İkinci aşama TÜBİTAK son başvuru tarihi duyurulacak.

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/jpcofund2_ulusal_bas...

Uluslararası çağrı duyurusu:

https://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-pr...

Uluslararası çağrı metni: 

https://www.neurodegenerationresearch.eu/wp content/uploads/2020/01/Call...

Katılımcı ülke ve fonlayıcı kuruluşların listesi:

https://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-pr...

İletişim:

Doç. Dr. Gaye Çetinkaya Campari 
[email protected]gov.tr
0 312 298 17 91