2020 için açıklanan işverene yönelik idari para cezaları

Av. Muhammet Aksan

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 07 Şubat 2020 Cuma
AA + -

Av. Muhammet Aksan

4857 sayılı İş Kanunu madde 98 ila 108 arasında yükümlülüklerine aykırı hareket eden işverenlere karşı idari para cezaları öngörülmüştür. İş hayatında en yaygın olarak karşılaşılan idari para cezasına hükmedilen eylemler; işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırılık, toplu işçi çıkarma, iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine aykırılık, İş Kanunu’nda yer alan emredici ücret ve yıllık izin hükümlerine aykırılık olarak sayılabilir. İdari para cezaları genellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmektedir.

İş Kanunu’nda idari para cezalarına yönelik hukuki başvuru yolları düzenlenmemiştir. Bu sebeple genel hükümler uyarınca Kabahatler Kanunu’nda yer alan idari para cezasına itiraz yolu kullanılmaktadır. İdari para cezasının tefhim veya tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemeleri’ne başvurulabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, 2020 yılı itibariyle belirlediği idari para cezalarından bazıları aşağıdaki gibidir. Kanunla belirlenen cezaların tümüne Bakanlığın web sitesinde ulaşılabilmektedir.