Gençler için işgücü piyasası destek hibe çağrısı

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 27 Mart 2020 Cuma
AA + -

Ahmet Karataş
ahmetkaratas1453@gmail.com

Kapsamlı, bütüncül ve aktif işgücü piyasası tedbirlerinin ortaya konulması yoluyla ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edilebilirliğini ve iş gücüne katılımlarını artırmak için ‘Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı İçin Hibe Programı Teklif Çağrısı’ açıldı.

ÖNCELİK ALANLAR

1. Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-29 yaş arası kişilerin projeye hedef kitle olarak dahil edilmesi,

2. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere ulaşılarak İŞKUR’a kayıtlı olmalarının temin edilmesi,

3. (Zorunlu) Mesleki eğitim, girişimcilik eğitim programları, işbaşı eğitim, işgücü piyasasına yönelik genel beceriler (iletişim becerileri, iş becerileri, liderlik becerileri, problem çözme, bilgisayar kullanımı becerileri vb.) ve sosyal becerileri (motivasyon, özgüven ve özfarkındalık vb.) geliştirmeye yönelik olarak günlük harcırah imkanı sağlanan eğitimleri temel alan ve İŞKUR tarafından uygulanmakta olan Aktif İşgücü Programı aracılığı ile istihdam edilebilirliğin artırılması ve yerel işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin yeterliliklerinin iyileştirilmesi,

4. İş ve mesleki danışmanlar vasıtasıyla İŞKUR il müdürlükleri ile yakın işbirliği içerisinde iş arayanlara ödenek sağlanmasını ve/veya taşınma ödeneği verilmesini temin eden İŞKUR Bireysel Eylem Planı’nın uygulanması ve izlenmesi yoluyla ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin aktif bir şekilde iş aramalarının desteklenmesi.

Proje tekliflerinin yukarıda sayılan dört öncelik alanının tamamını kapsaması gerekir.

ORTAKLIK YAPISI GEREKLİ Mİ?

Hibe programı için asgari ve azami eş-başvuru sahibi koşulu bulunmuyor.

350 BİN EURO HİBE

Destek olarak alınabilecek hibe miktarı en az 200 bin Euro; en fazla 350 bin Euro’dur.

BÜTÇENİN YÜZDE 80’İ

Uygun maliyetlerin (proje toplam bütçesinin) en az yüzde 80’i, en fazla yüzde 90’ı hibe olarak talep edilebilir.

12 AYDAN UZUN DEĞİL

Sunulacak projeler 10 aydan kısa, 12 aydan uzun olamaz.

Kabul edilen projenin sözleşmesi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı ile yapılacak.

Son başvuru tarihi: 24 Nisan 2020

Ayrıntılı bilgi için: 
http://ihale.ikg.gov.tr

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Tüzel kişi
 • Kâr amacı gütmeyen sosyal politika ve/veya gençlik alanında aktif çalışan sivil toplum kuruluşları 
 • Kooperatifler
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Yerel yönetimler (Belediyeler ve il özel idareleri vb.)
 • Çatı kuruluşlar (Federasyon, konfederasyon, işveren ve işçi örgütleri/kuruluşları)
 • Ticaret ve/veya sanayi odaları
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Ticaret borsaları
 • Üniversiteler
 • Kalkınma ajansları
 • İşçi ve işveren sendikaları ve konfederasyonları
 • Uluslararası (hükümetlerarası) kuruluşlar