EIG CONCERT Japan 2020 çağrısı

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 29 Mayıs 2020 Cuma
AA + -

Ahmet Karataş
ahmetkaratas1453@gmail.com

Avrupa ve Japonya arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir platform olan EIG CONCERT Japan kapsamında, ‘Dirençli, Sağlam ve Güvenli Toplumlar İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ başlıklı ortak işbirliği çağrısı açıldı.

HANGİ KONULARDA PROJELER SUNULABİLECEK?

Küresel sorunlara işaret etmesi amaçlanan aşağıdaki alt başlıklarda projeler sunulabilecek:

İlk afet müdahalesi ve kurtarma süreçleri dahil olmak üzere afet önleme ve hafifletme
Nüfusun yaşlanması, kentleşme ve kırsal nüfusun azalması çerçevesinde yeni bir sosyal tasarım ve altyapı
Kuantum sonrası dönemi de göz önünde bulundurarak, siber saldırıların önlenmesi ve bunlardan kurtarılması da dahil olmak üzere siber güvenlik
Sahte haberlerin etkisi dahil olmak üzere dijital toplumda etik ve mahremiyet ile ilgili endişeler gibi sosyal konular
Yapay zeka ve karar alma süreçlerinde ve daha geniş toplumdaki rolü
Enerji, kaynak ve gıda güvenliği
Donanımlara özgü esnek ve güvenli sistemler

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve özel kuruluşlar, maksimum 3 yıllık araştırma ve yenilik projeleri önerileri ile başvurabilir. Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun en az 2 Avrupalı ve 1 Japon ortaktan oluşması gerekiyor.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

EIG CONCERT Japan 2020 yılı çağrısı, tek aşamalı uluslararası başvuru / değerlendirme ile iki aşamalı ulusal başvuru süreci (ön başvuru ve detaylı başvuru) ile yürütülecek. Proje konsorsiyumu adına koordinatör ülkenin, https://ptoutline.eu/app/eigjapan_jc2020 adresinden tek bir uluslararası başvuru yapması gerekiyor.

Bunun yanı sıra konsorsiyumun tüm ortaklarının ulusal fonlayıcı kuruluşlarına eş zamanlı ulusal başvuru yapmaları zorunlu.

TÜBİTAK, ulusal başvuruları https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden elektronik imzalı olarak iki aşamada (ön başvuru/detaylı başvuru) alacak.

Sadece uluslararası değerlendirme sonucu desteklenmesine karar verilen projelerin Türk ekipleri detaylı başvuru (ikinci aşama) yapacak.

Proje önerileri uluslararası değerlendirmeye tabi tutulacak. Uluslararası değerlendirme sonunda başarılı bulunan projeler kendi ulusal fonlama kuralları çerçevesinde fonlanacak.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Uluslararası çağrı metni: http://concert-japan.eu
Elif Doğan-Arslan
concertjapan@tubitak.gov.tr
Esra Burcu Yamak
burcu.yamak@tubitak.gov.tr

PROJELER HANGİ DESTEK KAPSAMINDA?

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, ‘TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı’ kapsamında desteklenecek.

ÇAĞRI TAKVİMİ

Uluslararası başvuru için son gün: 17 Temmuz 2020
TÜBİTAK PBS üzerinden yapılacak ulusal ön başvuru son tarihi: 22 Temmuz 2020
Sonuçların bildirilmesi: Aralık 2020