Türkiye-Rusya ortak proje çağrısı

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma
AA + -

Ahmet Karataş
ahmetkaratas1453@gmail.com

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Rusya Temel Araştırmalar Vakfı (RFBR) tarafından ortak araştırma projelerinin desteklenmesi için bir çağrı açıldı.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Rusya’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile ‘proje ortağı’ olarak anlaşmaları gerekiyor.

DESTEKLENECEK TEMATİK ALANLAR

 • Matematik, makina bilimi
 • Fizik (havacılık-uzay ve enerji dahil olmak üzere fakat bununla da sınırlı olmamak koşuluyla) ve astronomi
 • Kimya ve malzeme bilimleri
 • Biyoloji
 • Yer bilimleri
 • Bilişim teknolojileri ve bilgisayar sistemleri
 • Mühendislik bilimleri temelleri
 • Tıp bilimleri temelleri
 • Tarım bilimleri temelleri
 • Tarih, arkeoloji, antropoloji ve etnoloji
 • Ekonomi
 • Felsefe, siyaset bilimi, sosyoloji, hukuk, bilim ve teknoloji tarihi, bilim felsefesi
 • Edebiyat ve dilbilimi, sanat araştırmaları
 • Psikoloji, eğitim biliminin temel sorunları, kamu sağlığı ve insan çevrebiliminde toplumsal sorunlar
 • Küresel araştırmalar ve uluslararası ilişkiler

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Yükseköğretim kurumları
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecek.

HANGİ GİDER KALEMLERİ?

Desteklenebilecek giderler TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik ve Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar kapsamında sunuldu. Bu yönetmelik ve idari ve mali esaslara ilaveten TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller ve TÜBİTAK Tarafından Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Transferi, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine İlişkin Esaslar hükümleri dikkate alınacak.
Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Ulusal proje başvuruları, uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresi üzerinden yalnızca elektronik imza kullanılarak yapılabilir.

Son başvuru tarihi: 8 Eylül 2020
Bilgi için: ardeb.e-imza@tubitak.gov.tr

720 BİN TL DESTEK

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar, kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 100 destek oranı ile desteklenecek. Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye’deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç en fazla 720 bin TL araştırma desteği sağlanacak.