Türkiye-İspanya EUREKA network çağrısı

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 24 Temmuz 2020 Cuma
AA + -

Ahmet Karataş
ahmetkaratas1453@gmail.com

EUREKA Programı kapsamında Türkiye ve İspanya arasındaki işbirliğinin artırılması ve iki ülkedeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için çağrı açıldı.
 
Türkiye’de yetkili kurum TÜBİTAK iken, İspanyol şirketlerinin teknolojik gelişimini ve yeniliklerini geliştirmekten sorumlu kuruluş CDTI’dır.
 
Destek kapsamındaki projeler
 
EUREKA Programı’nın amaçlarına paralel olarak ticarileşme potansiyeli yüksek ve pazara yönelik ürün, süreç ve hizmetlerin geliştirildiği projeler, çağrı kapsamında EUREKA çerçevesinde desteklenecek.
 
Proje fikirleri için süre üst sınırı ve konu kısıtlaması bulunmuyor.
 
Kimler proje sunabilir?
 
Türkiye’den sermaye şirketi statüsündeki bir firma, İspanya’dan en az bir firma ile birlikte doğrudan proje başvurusunda bulunabilir. Üniversiteler ve araştırma enstitüleri doğrudan başvuru yapamıyor, projelerde alt yüklenici olarak yer alabiliyor.
 
Diğer ülkelerden kuruluşlar da katılabilir, ancak projeler CDTI veya TÜBİTAK tarafından finanse edilmeyecek. Türk ve İspanyol ortaklar, yeni bir ürünün, endüstriyel sürecin veya hizmetin geliştirilmesi için işbirliği yapma isteklerini ifade etmeli. Ürün, süreç veya hizmet yenilikçi olmalı ve teknolojik bir risk olmalı.
 
Projenin, ülkelerden katılımcılar arasındaki teknolojik işbirliğinden kaynaklanan net bir avantajı ve katma değeri olmalı. (Örneğin; artan bilgi tabanı, ticari liderler, Ar-Ge altyapısına erişim vb.)
 
Katılımcıların EUREKA etiketini almadan önce bir konsorsiyum taslağı imzalamaları gerekiyor.
 
Bütçe ve destek oranı
 
1509 Programı kapsamındaki projelerde bütçe üst sınırı bulunmuyor. KOBİ’ler için proje bütçesinin yüzde 75’ine, büyük işletmeler için ise yüzde 60’ına kadar hibe imkanı tanınıyor.
 
Başvurular nasıl yapılacak?
 
Başvurular, uluslararası ve ulusal olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülecek:
 
1. Aşama: Tüm ortaklar, çağrı web sayfasında bulunan EUREKA proje başvuru formunu online olarak (https://eureka.smartsimple.ie/s_Login.jsp) doldurmalı.
 
Her başvuru, ülkelerin ulusal EUREKA ofisleri tarafından değerlendirilecek.
 
2. Aşama: Türk katılımcıların uluslararası başvuru formuyla birlikte TEYDEB’in 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri programına https://eteydeb.tubitak.gov.tr/prodis.htm adresinden başvuru yapmaları da gerekiyor.
 
Son başvuru tarihi: 30 Eylül 2020
 
Detaylı bilgi için:
 
eureka@tubitak.gov.tr