Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yeni dönem

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 14 Ağustos 2020 Cuma
AA + -

İstihdam üzerinde formalitenin azaltılması için yapılan düzenleme ile muhtasar ve prim hizmet beyannameleri tek bir belge olarak verilecek. ‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin 26 Ağustos tarihine kadar verilmesi gerekiyor.
 
ÇALIŞANLARIN kazançları, gün sayıları ile diğer bilgileri her ay SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri ile beyan edilir. Aynı şekilde çalışanların sayıları ile kazançları muhtasar beyanname ile maliyenin ilgili birimlerine belirli dönemlerle verilir. İstihdam üzerinde formalitelerin azaltılması için yapılan düzenlemelerden biri de bu iki belgenin belirtilen iki kuruma verilmesi yerine ‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ adı altında tek bir belgede birleştirilerek tek kuruma verilmesi yönündeki düzenlemedir.
 
1 TEMMUZ’DA BAŞLADI
 
Türkiye genelinde ‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ uygulamasına 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçildi. Temmuz dönemine ilişkin bildirimlerin 26 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılması gerekir.
 
İstanbul dahil ülke genelinde bu ay verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin bildirilmesine ilişkin esaslar bu yazımızda kaleme alındı.
 
BEYANNAME İLE YAPILACAK BİLDİRİMLER
 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsus beyannameyi ifade eder. Bu kapsamda;
 
* Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri,
 
* 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar ile geçici SGK Kanunu 20. maddesi kapsamındaki banka, TOBB sandıkları, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ni ertesi ayın 26. günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda göndermek zorunda.
 
AYIN 15’İNDE ÜCRET ALANLAR
 
Diğer taraftan, içinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi, en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 26’sı saat 23.59’a kadar elektronik ortamda yetkili vergi dairesine verilecek.
 
ÖZEL BİNA İNŞAAT VE İHALE İŞLERİ
 
Özel bina inşaat ve ihale konusu işler ile çalıştırılan tüm sigortalıların işten ayrılış bildirgesi verilmiş olan işyerleri için sadece prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, işlemlerin gerçekleşmiş olduğu ay içerisinde de verilebilir. Söz konusu işlemlere ilişkin sigortalıların bir önceki aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyan edilmesini gerektiren bir durum olması halinde bu beyannamenin de verilmesi gerekir. Bununla birlikte aynı döneme ait olup kanuni süresi içerisinde verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin, söz konusu işlemlere münhasır olarak verilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde yer alan bilgileri de kapsar şekilde, düzeltme beyannamesi seçeneği kullanılarak gönderilmesi gerekir.
 
İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR          
 
4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran özel nitelikteki işyeri işverenleri/aracı/sigortalıyı geçici olarak devir alanlarca, çalışan sigortalılara ait hizmet ve prim bilgilerinin gösterileceği bölümdür. SGK bildirimleri kulakçığı, Sigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar
Nitelikli) ve SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar) tabloları olarak iki bölümden oluşur.
 
Sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda gönderilirken beyannameyi gönderen tarafından beyannamenin ilgili alanlarında yer alan ‘asıl/ek/iptal’ seçeneklerinden işverenin durumuna uygun olanı her bir işyeri için sigortalı bazında belirtilecek.
 
Bu işlemler sonucunda, her bir işyeri için sigortalı bazında kanun türü ve/veya belge türü seçilerek verilen beyannamedeki prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için ayrı ayrı tahakkuk fişleri oluşturulacak.