İşverenler, Ücret Garanti Fonu’ndan nasıl yararlanabilir?

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 28 Ağustos 2020 Cuma
AA + -

iSA KARAKAŞ

Pandemi sürecinde işçilerinin ücretini ödeyemeyecek duruma gelen işverenlerin imdadına Ücret Garanti Fonu yetişti. Bugüne kadar 140 bine yakın işçinin yararlandığı fondan, çalışanlara 3 ay süreyle ödeme yapılıyor.

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal tesirleri nedeniyle çok sayıda esnaf ve işveren zor durumda kaldı. Ancak hemen belirtelim ki, işveren ve çalışanlara yönelik birçok destek bulunuyor. Maalesef çoğu işveren bu desteklerin farkında değil. Bu yazımızda, işçilerinin ücretlerini ödeyemeyen işverenler için kurulu bulunan Ücret Garanti Fonu’ndan nasıl faydalanılabileceğini izah etmeye çalışacağız.
 
YAKLAŞIK 140 BİN İŞÇİYE ÖDEME
 
Covid-19 sürecinde birçok işveren, işçilerinin ücretine ödemeyecek duruma geldi. Bu işverenlerin de imdadına Ücret Garanti Fonu yetişti. İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre; işverenin, konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde, çalışanlarının hizmet akdinden kaynaklanan ve ödenmeyen 3 aylık ücret alacakları Ücret Garanti Fonu’ndan ödeniyor. Şubat 2005’ten 31 Temmuz 2020 tarihine kadar 139 bin 12 kişi Ücret Garanti Fonu’ndan ödenek almaya hak kazandı.
 
Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 437 milyon 453 bin 95 TL ödeme yapıldı.
 
2020 Temmuz ayında Ücret Garanti Fonu’ndan 772 kişiye toplam 5 milyon 294 bin 996 TL ödeme gerçekleştirildi.
 
BAŞVURUDA BULUNABİLECEK İŞVERENLER
 
İşverenin aciz duruma düşmesi, konkordato ilan etmesi, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde, devlet belirli şartlarda işçi ücretlerini karşılıyor. Özellikle işyeri sahiplerinden vadesi geldiği halde borçlarını ödeyemeyenlerin veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlunun, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için her geçen gün konkordato talepleri artıyor. Belirtilen nedenlerle konkordato ilanları halinde çalışanların ücretlerinin nasıl ödeneceği en çok merak edilen konular arasında. İşverenin ödeme aczine düştüğü hallerde işçilerin zor durumda kalmalarının önlenmesi ve geçimlerini devam ettirebilmeleri amacıyla bir kısım ücret alacakları devletin kurduğu Ücret Garanti Fonu vasıtasıyla garantiye alınarak ödeniyor.
 
GEREKLİ BELGELER
 
Ödeme güçlüğüne düşen işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin, İŞKUR birimine aşağıdaki belgelerden en az biri ile şahsen veya vekili (noter tasdikli vekâletnameyi haiz vekil) aracılığıyla başvurmaları gerekiyor.
 
* Ücret Garanti Fonu talep dilekçesi
 
* İşçinin ücret alacağını aylar itibariyle gösteren işçi alacak belgesi
 
* İşveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanunu’nun 288’inci maddesi uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge.
 
3 AY ÖDEME YAPILIYOR
 
Başvuru sahipleri İŞKUR’a başvurduktan sonra kurum gerekli araştırmayı yaparak ibraz edilen belgelerde herhangi bir eksiklik yok ise başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar ödeme gerçekleştirilir. İlgililer, T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak ödemelerini alabilirler. Ücret Garanti Fonu kapsamında işçilere, 3 ayı geçmemek üzere işverenden olan temel ücret alacakları kadar ödeme yapılır. Ücret Garanti Fonu kapsamında yapılan ödemeler her halükârda günlük 735.75 TL’yi geçmiyor.
 
ARANAN KOŞULLAR
 
İşçilerin, Ücret Garanti Fonu ödemelerinden yararlanabilmesi için aranan şartlar şunlar:
 
* Ücret alacağının bulunduğu dönemde iş sözleşmesine tabi olarak, İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında çalışıyor olması.
 
* İşveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi ya da konkordato ilan etmiş olması.
 
* İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yılda aynı iş yerinde İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında çalışmış olması.
 
* 5 yıllık zaman aşımına uğramamış ödenmeyen ücret alacağının bulunması.