İhtisas serbest bölgelerinde destekler

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma
AA + -

Ahmet Karataş
ahmetkaratas1453@gmail.com

Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin giderlerinin bir kısmı destek olarak hibe şeklinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanıyor.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Bu destekten;

  • 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na göre kurulan serbest bölgeyi kuran ve/veya işleten şirket
  • Faaliyet ruhsatı alan ve ihtisas serbest bölgesinde belli bir işyeri bulunan gerçek ve tüzel kişi yararlanabilir.

FAALİYET ALANLARI

Bölgede, yazılım veya bilişim ürünü üretilmesine yönelik faaliyetler, bölgenin özelliklerine göre Bakanlıkça belirlenecek diğer döviz kazandırıcı hizmet ile orta-yüksek veya yüksek teknolojili imalat faaliyetlerinde bulunulur.

DESTEK KAPSAMI

1. İhtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcılara;

a) Bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretleri yüzde 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15 bin ABD doları

b) Bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 75 bin ABD doları destek sağlanır. 2. Bölge işleticilerinin; yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon ABD dolarına kadar kredilerinin faiz veya kâr payı giderleri yüzde 50 oranında desteklenir.

5 YIL YARARLANMA

Kullanıcılar; nitelikli personel ücretleri ve kira desteğinden, ayrı ayrı 5’er yıl yararlanabilirler.

KİMLER RUHSAT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

  • Asgari 3 yıl önce kurulmuş, belirli bir ihracat tecrübesine sahip yurt içinde ya da diğer serbest bölgelerde yerleşik şirketler, merkezlerini bölgeye taşımak, şube kurmak ya da çoğunluk hissesine sahip olarak yeni şirket kurmak suretiyle ilgili faaliyette bulunmak üzere ruhsat başvurusunda bulunabilirler.
  • Asgari 3 yıl önce kurulmuş yurt dışında yerleşik şirketler, şube kurmak ya da çoğunluk hissesine sahip olarak yeni şirket kurmak suretiyle başvuruda bulunabilirler.
  • Mevcut ihtisas serbest bölgesi kullanıcıları ilgili faaliyetler için başvuruda bulunabilirler.

ÖDEME İŞLEMLERİ

Destek ödemesine ilişkin ibraz edilen belgelerdeki giderlerin dolaylı vergiler dahil olmak üzere Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki ‘Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları’ listesinde yer alan çapraz kurlar ve döviz alış kurları esas alınarak ABD doları karşılığı Türk Lirası olarak ödenir. Ödemeler, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu tarafından gerçekleştirilir.