Bürolardan işçi temininde İşverenleri bekleyen yaptırımlar

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma
AA + -

İşverenler, geçici iş ilişkisi kapsamında işçi temin ettikleri özel istihdam bürolarının yetkili olup olmadıklarını iyi araştırmalı. Aksi takdirde hem İŞKUR hem SGK hem de İş Kanunu açısından yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalabilirler.
 
İSA KARAKAŞ
 
Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilmek kaydıyla özel istihdam büroları iş ve işçi bulmaya aracılık yapabilir.

Söz konusu bürolar ayrıca işgücü piyasası ile istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetleri yürütebilir, mesleki eğitim düzenleyebilir ve yetki verilmesi halinde geçici iş ilişkisi kurabilir. Özel istihdam bürolarının aracılık faaliyeti kapsamında yurt dışına işçi göndermesi halinde, işçilerin yurt dışı hizmet akitlerinin Türkiye İş Kurumu’na onaylatılması zorunlu bulunuyor.
 
GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ
 
Türkiye İş Kurumu tarafından aranan koşulları yerine getiren özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi kurabilecek. Bu nedenle işverenlerin geçici iş ilişkisi kapsamında bu bürolardan işçi temin ederken özellikle yetkili olup olmadıklarını iyice araştırmaları gerekir. Aksi takdirde hem İŞKUR hem SGK hem de İş Kanunu açısından altından kalkılamayacak maliyetlerle karşı karşıya kalabilirler.
 
Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, Kurumca izin verilen özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak bir işçisini geçici olarak bu işverene devri ile yasada sayılan haller dahilinde öngörülen sürelerle sınırlı olarak kurulabilir. Burada da izin verilen hallere ve sürelere dikkat etmek gerekir.
 
SÖZLEŞMELERE DİKKAT
 
Özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi kurmak suretiyle yurt dışına işçi göndermesi halinde, işçilerin yurt dışı hizmet akitlerinin Kuruma onaylatılmasına dikkat edilmeli.
 
Geçici işçi çalıştıran işveren, grev ve lokavtın uygulanması sırasında Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda sayılan istisnalar saklı kalmak kaydıyla geçici iş ilişkisiyle işçi çalıştıramaz.
 
Diğer yandan özel istihdam bürosu ile geçici işçi çalıştıran işveren arasında yapılacak geçici işçi sağlama sözleşmesinde; sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi, işin niteliği, özel istihdam bürosunun hizmet bedeli, varsa geçici işçi çalıştıran işverenin ve özel istihdam bürosunun özel yükümlülüklerine yer verilmesine dikkat edilmeli.
 
TEFTİŞTE CEZA YAĞDI
 
Geçen yıl tamamlanan özel istihdam bürolarının programlı teftişi Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya illerinde yürütüldü. Bununla birlikte bu iller dışında faaliyet gösteren mesleki geçici iş ilişkisi kurma yetkisi olan özel istihdam büroları da programlı teftiş kapsamına alındı.
 
Bu programlı teftiş kapsamında 79 özel istihdam bürosu denetlendi. Denetlenen özel istihdam bürosu ve şube sayı ise toplam 96. Teftişi yapılan işyerlerinde 1.788 erkek, 2 bin 473 kadın işçi olmak üzere toplam 4 bin 261 işçiye ulaşıldı. Teftişler sonucunda 12 özel istihdam bürosu hakkında toplam 442 bin 114 TL idari para cezası uygulandı.
 
DENETİMLERDE ESAS ALINAN KRİTERLER
 
Mesleki geçici iş ilişkisi kurma izni alan özel istihdam bürolarında yapılan denetimlerde şu hususlar denetlendi:
 
* Geçici iş ilişkisinin geçici işçi sağlama sözleşmesi ile kurulup kurulmadığı,
 
* Geçici iş ilişkisinin mevzuatta sayılan haller ve süreler kapsamında kurulup kurulmadığı,
 
* Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi gönderip göndermediği,
 
* Geçici iş ilişkisinde işveren olma sıfatıyla yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği,
 
* Geçici işçi ile sözleşme yapılıp yapılmadığı,
 
* Çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilere yönelik aracılık faaliyeti kapsamında danışmanlık ve işe yönlendirme hizmeti yapılıp yapılmadığı,
 
* Geçici iş ilişkisi ile çalıştırılacak işçilerden aracılık faaliyeti ve buna yönelik düzenleyecekleri eğitimlerden menfaat temin edilip edilmediği ve hizmet bedeli alınıp alınmadığı.
 
İŞYERİNDE ARANAN KOŞULLAR
 
Geçici iş ilişkisi kurulan işyerinde ve çalıştırılan geçici işçi ile ilgili olarak yapılan denetimlerde ise şu hususlara dikkat edildi:
 
* Geçici işçi çalıştırma koşullarını taşıyıp taşımadığı,
 
* Geçici işçi ile aynı işi yapan daimi işçi arasında eşit işlem yapıp yapmadığı,
 
* Özel istihdam bürosunun geçici işçilerin ücretinin ödendiğini gösteren belgeleri aylık olarak geçici işçi çalıştıran işverene ibraz edip etmediği.