Kâtip Çelebi-Newton Fonu’ndan sanayi-akademi ortaklığı programı

Ahmet Karataş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma
AA + -

AHMET KARATAŞ
ahmetkaratas1453@gmail.com

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliği çerçevesinde, koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında TÜBİTAK ve Royal Academy of Engineering arasında Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı çağrısı açıldı.
 
Programla endüstri ve akademi arasındaki stratejik bağlantıların kaliteyi artırması, üniversitelerin mühendislik bölümleri içinde inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi ve böylece mezunların istihdam edilebilirliğini artırarak uygulamaya yönelik araştırma ve yenilik yoluyla ekonomik gelişmeyi hızlandırması amaçlanıyor.
 
ÇAĞRININ KAPSAMI
 
* Mühendislik müfredatındaki sanayi girdisinin geliştirilmesi
 
* Üniversitelerdeki pratik mühendislik becerileri kalitesi ve öğreniminin artırılması
 
* Mühendislik Ar-Ge ile derin, stratejik ve ikili akademi-sanayi ortaklıklarının oluşturulması
 
* Türkiye-Birleşik Krallık yenilik sistemlerindeki aktörler arasında birlikteliği daha da artırmak ve derinleştirmek adına bir sanayi-akademi ara yüzlerinin geliştirilmesi ve daha geniş paylaşım ve birliktelik için farklı sanayi-akademi birliktelik modellerinin ortaya çıkarılması
 
* Mühendislik alanında; üniversiteler, özel sektör ve diğer paydaşların ortaklığıyla gerçekleştirilecek projelerin desteklenmesi.
 
ÖNCELİKLİ ALANLAR
 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makina İmalat, Enerji Sektörü, Otomotiv Sektörü, Gıda ve Tarım, Sağlık, Madencilik, İleri Malzeme Teknolojileri ve Kimya.
 
KİMLER BAŞVURABİLİR?
 
Yükseköğretim kurumları (bu kurumlara bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri dâhil), TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecek.
 
Proje yürütücüsü yükseköğretim kurumunun Türkiye tarafında en az bir özel kuruluş ve Birleşik Krallık tarafında en az bir yükseköğretim kurumu ile işbirliği yapması zorunlu.
 
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
 
Başvurular, 30 Kasım 2020 tarihi saat 14.00’a kadar Royal Academy of Engineering’e online olarak https://grants.raeng.org.uk adresi üzerinden yapılacak. Başvurunun bir kopyası, bu çağrıya yapılan ulusal başvuru ekinde TÜBİTAK’a sunulmalı. TÜBİTAK’a yapılacak başvurular, online olarak http://uidbpbs.tubitak.gov.tr üzerinden gönderilecek.
 
Bilgi için:
TÜBİTAK
Fahriye Ertuğrul
fahriye.ertugrul@tubitak.gov.tr
Tel: 0-312-2981805
 
Royal Academy of Engineering
Shaarad Sharma
shaarad.sharma@raeng.org.uk
Tel: +44 (0) 20 7766 0646
 
720 BİN TL DESTEK
 
Bir proje için TÜBİTAK’tan talep edilebilecek toplam katkı miktarı en fazla 720 bin TL’dir. Bu tutara PTİ ve kurum hissesi dahil değil. Proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen toplam katkı miktarının yüzde 25’ine denk gelen ilave bir miktarın da proje ortakları tarafından proje bütçesine ayni veya nakdi destek olarak sağlanması gerekiyor.