İşverene sağlanacak destek ve teşvikler

İsa Karakaş

Paylaş LinkedIn E-posta
Yayınlanma tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma
AA + -

İSA KARAKAŞ

Bir kısmı süresiz, bir kısmı da belirli bir süre ile uygulanan teşviklerin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. ‘İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ adı altında TBMM’de görüşülen düzenleme, yeni destek ve teşvikler öngörüyor.
 
Özel sektör işverenlerine yönelik uygulanan çok sayıda teşvik ve destek bulunuyor. Bu teşviklerden bir kısmı süresiz, bir kısmı da belirli bir süre ile uygulanıyor. Sona erecek olan teşviklerin uzatılıp uzatılmayacağı işverenler tarafından merak ediliyordu. Ayrıca hükümet tarafından gündeme getirilen koronavirüs ile mücadele kapsamında öngörülen paketin ne zaman yasalaşacağı da merak konusuydu.
 
Nihayet konu ile ilgili Torba Kanun, ‘İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ adı altında TBMM’de görüşülüyor. Bu yazımızda anılan düzenleme kapsamında getirilen yeni destek ve teşviklere yer verilecek.
 
İŞYERİNE DÖNEN İŞÇİLER
 
İş sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenler ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde bu sigortalılar için her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 44,15 destek verilmesi öneriliyor.
 
Başvuruda bulunanlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi amaçlanıyor. Ayrıca bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için de maddede sayılan şartlar dahilinde hane başına günlük 34,34 TL destek verilmesi öngörülüyor.
 
2019 OCAK-2020 NİSAN DÖNEMİ
 
İşverenler tarafından 2019 0cak-2020 Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle destek sağlanması öngörülüyor.
 
Bu destek kapsamında, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 TL; ilave olarak işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacak olanlara ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi amaçlanıyor.
 
EVDE İMALAT YAPANLAR
 
Bir işyeri bulunmaksızın sanayi tipi veya seri üretim yapabilen, makina ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınıyor ve bunların elde ettikleri hasılatları üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmeleri sağlanıyor. Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için vergiden muaf esnaf belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat tutarının belirlenen tutarı aşmaması gerekiyor.
 
Evlerde imal edilmemiş olan dışarıdan satın alınan malların internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satışı ise madde kapsamına girmiyor. Diğer taraftan, ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar ile maddede sayılan faaliyetleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar bu muafiyetten faydalanamayacaklar. Ayrıca, Cumhurbaşkanı’na, maddede belirtilen oranları ve tutarı, yarısına kadar indirme ve iki katına kadar artırma yetkisi veriliyor.
 
MAL İHRACATINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA İNDİRİM
 
Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi, yeni ihracat alanlarının oluşturulması, istihdam imkânlarının ve bu alanda oluşacak yeni pazarlarda ülkemizin payının artırılması amacıyla yeni bir teşvik unsuru ihdas ediliyor. Bu kapsamda, Gelir Vergisi Kanunu’nun diğer indirimleri düzenleyen hükümlerine yapılan ilave düzenlemeyle mal ihracatından elde edilen kazançların yüzde 50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine imkân tanınıyor.
 
Söz konusu indirimden faydalanılabilmesi için bentte belirtilen hasılat ve istihdam şartlarının sağlanması gerekiyor. İhracat kapsamı ağırlık ve tutar itibarıyla Ticaret Bakanlığınca belli edilen tutarı aşmayan mikro ihracat olarak ifade edilen mal ihracından elde edilen kazançlar, maddede düzenlenen indirimden yararlanabilecek. Yazılım, tasarım, proje dahil hizmet ihracatı kapsamında elde edilen gelirler düzenleme kapsamına alınmadı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı’na bu kapsamda yer alan oran, tutar ve sayıları yarısına kadar indirme ve iki katına kadar artırma yetkisi veriliyor.